Ga naar de inhoud

Eerste natuurbegraafplaats in Brugge !

In Brugge is natuurbegraven nog niet mogelijk, maar we willen tegemoetkomen aan de grote vraag en de mogelijkheid bieden om de assen van een overledene in een begraafplaats met natuurlijke omgeving te begraven. Daarom richten we een natuurbegraafplaats in op de site De Blauwe Toren,” zeggen Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen.

In 2016 werd de wetgeving omtrent natuurbegraven, door de grote vraag hiernaar, veranderd. Natuurbegraven is sindsdien (onder bepaalde voorwaarden) mogelijk in natuurgebieden van overheden. Het is belangrijk dat de natuur hierbij niet geschaad wordt, daarom is enkel asverstrooiing, het begraven van biologisch afbreekbare urnes of lijkwades mogelijk.

“Als schepen van Openbaar Domein investeer ik in de Brugse begraafplaatsen. We maakten van de centrale begraafplaats een waar begraafpark, door groen, bloemen en bomen toe te voegen. Nu komen we tegemoet aan de groeiende vraag en realiseren we de eerste natuurbegraafplaats in Brugge,” vertelt Mercedes Van Volcem. “De natuurbegraafplaats wordt gerealiseerd op een stukje duinengras van 3,4 hectare groot bij De Blauwe Toren. Hier ligt ook reeds een klassieke begraafplaats. Bij het ontwerpen stond het behoud van het duinengrasland centraal, daarom werd gekozen voor een toegankelijk vlonderpad overheen het domein. Ter hoogte van een verbreding in het vlonderpad wordt een afscheidsplekje gerealiseerd, ook een boomstronk en een aantal bankjes zullen we hiervoor voorzien.”

“De aanleg van de Brugse natuurbegraafplaats geeft nog een extra mogelijkheid aan burgers om begraven en herdacht te worden. In het warme Brugge gaat terecht veel aandacht naar herinnering en troost. Met de komst van de natuurbegraafplaats gaan we de stedelijke reglementen moeten aanpassen. Het principe van een concessie voor een bepaalde termijn is in dit kader niet zo eenvoudig toe te passen. We werken aan aanpassingen en kijken ook eens naar andere steden en gemeentes waar deze vorm van begraven al bestaat,” zegt Schepen van Burgerzaken Jasper Pillen.

De werken zijn op 19 februari aangevat. In het najaar, na een rustperiode voor de beplanting, zal natuurbegraven mogelijk zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *