Ga naar de inhoud

GEREALISEERD IN KOOLKERKE

Met een grote toewijding aan onze geliefde stad en haar deelgemeenten is het onze ambitie om Brugge te zien blijven groeien, bloeien en boeien in de komende periode. Onze visie op de toekomst van deze prachtige stad borduurt voort op reeds behaalde realisaties waarvoor Schepen Van Volcem, bevoegd voor het publieke domein, financiën en eigendommen veel realiseerde voor de Bruggeling.  Ze liet de stad en haar inwoners bloeien. Op deze weg wenst VOORBRUGGE door te gaan. Het boeit ons om mensen te laten bloeien en groeien in een kwalitatieve omgeving waar het leuk is om te wonen, te werken en te genieten.

Heb jij nog ideeën om Koolkerke beter te maken? Laat het ons zeker weten door een mailtje te sturen naar [email protected]

1. Nieuwe wegen en voetpaden in Koolkerke: Zagersweg, Kapelstuk, Vaartbekeweg en Oude Zwinstraat

De werken aan de Zagersweg in Koolkerke konden we, ondanks vertraging door de coronapandemie,  tijdig afronden in  deze bestuursperiode.  Na lang vragen werd de straat heraanlegd alsook de voetpaden.

Een nieuwe toplaag in asfalt werd op de rijweg aangebracht, terwijl het fietspad voorzien werd van rood asfalt. 

Om de overdracht van alle rioleringen naar Farys te kunnen realiseren, moesten er nadien nog aanpassingen worden gedaan aan het pompstation en de inspectieputten. Daarna kon de groenzone tussen de rijweg en het voetbalveld worden heraangelegd.

Naast deze projecten werd ook Kapelstuk onder handen genomen. Hier werd niet alleen het voetpad, maar ook de volledige rijweg heraangelegd met asfalt, wat naadloos aansloot op de eerder vernieuwde Zagersweg. De geschatte kosten voor deze werken bedroegen ongeveer 75.000 euro, en de uitvoering ervan vond plaats gedurende 30 werkdagen. De werken gingen van start in april 2022, met een verwachte voltooiing in mei 2022. Deze renovaties hebben gezorgd voor een verbeterde en veilige infrastructuur in Kapelstuk, wat ten goede kwam aan de bewoners en bezoekers van dit gebied. Het stadsbestuur heeft zich ingezet om de leefbaarheid en het comfort in de gemeente voortdurend te verbeteren door middel van doordachte infrastructuurprojecten zoals deze.

Het Brugs stadsbestuur heeft zich ingezet voor de realisatie van nieuwe voetpaden in Koolkerke, met name in de Vaartbekeweg en de Oude Zwinstraat. Deze inspanningen hebben bijgedragen aan een verbeterde infrastructuur en veiligheid voor voetgangers in deze gebieden.

Vernieuwde wegen en voetpaden in Koolkerke: Zagersweg, Kapelstuk, Vaartbekeweg en Oude Zwinstraat

2. Werkzaamheden langs de Damse Vaart in Koolkerke

De werkzaamheden langs de Damse Vaart in Koolkerke hopen we te voltooien tegen 30 juni 2023. We realiseren een onthaalpunt bij de Noorse Kaai en zorgen voor een herinrichting van het fietspad in de Jules Van Praetstraat.  Een nieuwe bocht in het jaagpad zal zorgen voor een veiligere aansluiting met de Jules Van Praetstraat, waarbij een groen pleintje ontstaat waar fietsers kunnen pauzeren of zich kunnen oriënteren voor een fietstocht langs de Damse Vaart of de Zwinstreek. Het plein zal voorzien zijn van zitbanken en een informatiezuil. Het gebied rond de Dam blijft een belangrijk knooppunt voor zowel fiets- als autoverkeer, en ook de Lamme Goedzak, de boot die tussen Damme en Brugge vaart, maakt gebruik van deze omgeving. Er wordt extra ruimte gecreëerd op de gronddam om een veilige uitgang van het onthaalpunt voor voetgangers mogelijk te maken. Deze verbeteringen zullen bijdragen aan de verdere verfraaiing en bloei van de omgeving.

3. Studie doortocht Brugse Steenweg N374 te Koolkerke 

Op vraag van Mercedes Van Volcem werd vanuit Vlaanderen budget vrijgemaakt om een studie uit te voeren naar de doortocht van de Brugse Steenweg N374 te Koolkerke. De studie voor de heraanleg is momenteel aan de gang. Deze studie omvat het opstellen van een start- en projectnota voor de doortocht van de N374 Brugse Steenweg, van kilometerpunt 2,25 tot 5,2, inclusief participatie en communicatie. Het studiebureau Evolta is aangesteld voor deze opdracht, en op 4 mei 2023 vond er een startoverleg plaats. Naarmate de studie vordert, zal er verdere planning en kostenraming van het project worden opgesteld.

De huidige doortocht heeft een verouderd profiel en smalle wegprofielen, waarbij de fiets- en voetpaden niet voldoen aan de vereiste normen. Dit heeft regelmatig tot gevolg dat autospiegels worden geraakt door geparkeerde voertuigen, wat uiteraard moet worden veranderd. 

Het huidige wegdek laat momenteel ook te wensen over. Op 30 mei 2023 vatten dan ook de werkzaamheden aan om hier op de korte termijn al verandering in te brengen. Na veelvuldig aandringen van Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen bij Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters.

4. Romboutswijk opgeknapt. Gemeneweidestraat en Kasteeldreef nog aan de beurt

De Romboutswijk in Koolkerke kwam aan het begin van de huidige legislatuur al onder de aandacht. Diverse gebreken moesten worden aangepakt, waaronder:

  • Herstel van putten in het wegdek
  • Verzakkingen en struikelgevaar op het voetpad (14)
  • Onderhoud van het speelplein en verharding 
  • Extra veegronde uitgevoerd
  • Verwijdering van een dode boom en onderhoud van plantvakken

Ook in de Gemeneweidestraat en de Kasteeldreef vernieuwen we het bestaande rioleringsstelsel en voeren we een volledige heraanleg van de wegenis uit. Het voorontwerp is opgemaakt, wordt momenteel afgewerkt en vervolledigd met dwarsprofielen. Nadien kunnen inspraakmomenten georganiseerd worden. Deze zullen worden ingepland in het najaar van 2023-begin 2024.

In het najaar van 2024 zullen de nutswerken dan aanvatten om in 2025 aansluitend wegenis- en rioleringswerken door te voeren.

5. Tien Picknickbanken in Boomgaard Hoeve De Grendel

Om het genot van de boomgaard Hoeve De Grendel te vergroten, zijn er tevens 10 picknickbanken geplaatst. Deze banken bieden bezoekers de mogelijkheid om heerlijk te ontspannen en te genieten van de prachtige omgeving. Of het nu gaat om een ​​picknick met vrienden en familie of om gewoon even tot rust te komen onder de schaduwrijke bomen, de picknickbanken dragen bij aan een plezierige ervaring in de boomgaard. Met deze toevoeging wordt het nog aantrekkelijker om de rust en schoonheid van de boomgaard te ervaren.

6. Hoogspanningskabels ondergronds na lange strijd

In 2010 kondigde Elia aan om Koolkerke te voorzien van een nieuwe, zware hoogspanningskabel van 380 kilovolt. Dit nieuws kwam binnen als een schok bij veel ongeruste buren. Onder impuls van Jasper Pillen werd een succesvolle strijd gevoerd, waar een petitie, verzoekschriften en een fakkeltocht als middelen werden ingezet. Uiteindelijk resulteerde dit in het besluit om de nieuwe leiding ondergronds aan te leggen ten noorden van Koolkerke. Elia beloofde zelfs om ook 150 kilovolt van de bestaande lijn af te breken.

Bedankt aan Jasper Pillen voor zijn niet-aflatende inzet en volharding!

Hoogspanningskabels eindelijk ondergronds na lange strijd

7. Nieuw Vaartbekepark in Koolkerke

Het nieuwe Vaartbekepark in Koolkerke is met veel enthousiasme feestelijk geopend. Dit vernieuwde park is een prachtige groene oase die de buurt een ware opwaardering geeft. Met een oppervlakte van maar liefst 1,7 hectare biedt het park een ruime en veelzijdige omgeving waar zowel jong als oud kunnen genieten van ontspanning, natuur en speelplezier.

Het park is zorgvuldig ontworpen met oog voor diverse functies en elementen die het park aantrekkelijk maken voor bezoekers van alle leeftijden. In het noordelijke deel van het park is een speelzone gecreëerd, voorzien van verschillende speeltoestellen zoals een dubbele wip, draaimolen, glijbaan, zandkraan en twee piramides. Het speelplein zelf is in een stervorm aangelegd, een knipoog naar het nabijgelegen Fort van Beieren. Kinderen kunnen hier naar hartenlust spelen en ontdekken, terwijl ouders genieten van de gezellige zitplekjes tussen de bomen.

Naast de speelzone is er ook een prachtige parkzone gerealiseerd. Deze groene zone is gevuld met verschillende bomen en bloembollen die het park kleur en diversiteit geven. Tussen de bomen zijn zitplekjes gecreëerd waar bezoekers kunnen ontspannen en genieten van de rustige omgeving. Het park biedt ook ruimte voor sportieve activiteiten en evenementen, met een open grasplein van 40 meter bij 60 meter. Hier kunnen diverse spellen en sporten beoefend worden, en het is tevens geschikt voor het organiseren van lokale evenementen.

Een bijzonder aspect van het vernieuwde Vaartbekepark is de aanleg van een prachtige vlindertuin. Op de plek waar vroeger een speeltuin stond, is nu een betoverende vlindertuin gecreëerd. De paden in dit gedeelte van het park zijn aangepast en er zijn zitbanken geplaatst, omringd door bloeiende planten die vlinders aantrekken. Hier kunnen bezoekers in de lente en zomer volop genieten van de kleurrijke bloemen en de vlinders die vrolijk rondfladderen. Om wateroverlast te voorkomen, is het terrein zodanig aangepast dat het water rechtstreeks naar de gracht kan vloeien.

Bij de ontwikkeling van het Vaartbekepark is nauw samengewerkt met de buurt. Er zijn verschillende inspraakmomenten geweest waarbij buurtbewoners hun ideeën en opmerkingen konden delen. Het definitieve ontwerp van het park is aangepast op basis van deze waardevolle input. Bovendien is het voorontwerp ook voorgelegd aan Inter Vlaanderen om de toegankelijkheid van het park te waarborgen. De opmerkingen en suggesties van Inter Vlaanderen zijn eveneens verwerkt in het definitieve ontwerp, waardoor het park voor iedereen toegankelijk is en voldoet aan de nodige normen en eisen.

Bij de realisatie van het park is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en ecologie. Alle bestaande bomen op het terrein zijn behouden gebleven en vormen de basis van het nieuwe ontwerp. Daarnaast zijn er maar liefst 44 nieuwe bomen geplant, variërend van zwarte els, hartbladige els en wilg tot kraakwilg, notelaar, populier, Japanse sierkers, Japanse sierappel, gewone vogelkers, boomhazelaar en Paulownia. Deze diverse boomsoorten zorgen niet alleen voor een prachtige groene omgeving, maar dragen ook bij aan een gezond ecosysteem.

Naast de bomen zijn er ook verschillende vaste planten en bloembollen geïntroduceerd in het park. Denk hierbij aan grassen in combinatie met oranjebloem, gamander, brandkruid, schoepkruid, bieslelie, Kaukasisch vergeet-me-nietje, dropplant, kranssalie en zonnehoed. Deze kleurrijke planten zorgen voor een bloeiend en levendig landschap, waar bezoekers van kunnen genieten gedurende verschillende seizoenen.

De realisatie van het Vaartbekepark was een uitdagend project dat iets langer heeft geduurd dan gepland. De werkzaamheden zijn gestart op 7 juni 2021 en in het voorjaar van 2023 zijn de laatste afwerkingen voltooid. Het resultaat is een prachtig park waar we met het voltallig stadsbestuur trots op zijn. Het nieuwe park is een waardevolle toevoeging voor de inwoners van Koolkerke en de omliggende gemeenten. Het is onze hoop dat dit park jong en oud zal samenbrengen in de natuur en zal dienen als een plek van ontspanning, plezier en verbondenheid.

Nieuw Vaartbekepark in Koolkerke

8. Bloementorens fleuren het Arendsplein op

De realisatie van vier bloementorens in Koolkerke tijdens deze bestuursperiode is een opvallende prestatie. Sinds 2019 is het aantal bloementorens aanzienlijk gegroeid, waardoor de gemeente nu kan genieten van een prachtig kleurenpalet dat het hele jaar door bloeit. De bloementorens in Koolkerke zijn te vinden op het Arendsplein. Ze zorgen er voor een levendige en uitnodigende sfeer. 

Deze bloementorens zijn niet alleen een esthetische toevoeging aan de omgeving, maar dragen ook bij aan het bevorderen van biodiversiteit en het behoud van natuurlijke habitats. Dankzij de inzet van het stadsbestuur en de samenwerking met lokale groenexperts, is het aantal bloementorens in Koolkerke gestaag toegenomen, wat heeft geresulteerd in een prachtig bloeiende gemeenschap die iedereen kan bewonderen en van kan genieten. In de kleinste torens voorzien de medewerkers 120 planten in roze, oranje en witte tinten. In een groot model zijn wel 180 planten voorzien, voornamelijk rode hanggeraniums, petunia’s en begonia’s. Gecombineerd met mottenkruid en graslelie. Veel bloemen op een compacte locatie.

9. Ooievaarsnesten

Naast de bebloemde bruggen en bloementorens zijn ook de ooievaarsnesten een vaste waarde. Dit jaar zijn het er 25, samen goed voor 8.960 bloemen. Door het grote volume aan potgrond en het gebruik van waterbesparende technieken, hebben de ooievaarsnesten relatief weinig water nodig. Twaalf nesten bestaan uit rode bloemen, de dertien andere ooievaarsnesten zijn roze of oranje. In Koolkerke, op het Arendsplein, hangen twee ooievaarsnesten.

10. Bebloemingsactie: Koolkerkse vensterbanken doen opfleuren

Sinds het begin van de huidige bestuursperiode heeft het Brugs stadsbestuur met enthousiasme diverse bebloemingsacties geïnitieerd. Jaar na jaar blijken deze initiatieven een groot succes te zijn. Door de stad te verfraaien met kleurrijke bloemen en planten, wordt een levendige en aantrekkelijke omgeving gecreëerd voor zowel inwoners als bezoekers. We plantten al meer dan 70 nieuwe bomen aan in Koolkerke deze legislatuur. 

In 2021 mochten we 2.410 bloemen aanschouwen op Koolkerkse vensterbanken. In 2022 en 2023 deden we nóg beter met respectievelijk 3.656 en 5.230(!) aangevraagde bloemen. Een waar succes! 

Het blijvende succes van deze bebloemingsacties getuigt van het belang dat het Brugs stadsbestuur hecht aan een aantrekkelijke en leefbare stad. Het creëren van een groene en bloeiende omgeving draagt bij aan het welzijn en de trots van de inwoners, terwijl het tevens een warm welkom biedt aan bezoekers van over de hele wereld. Met VOOR BRUGGE willen we dan ook blijven investeren in deze waardevolle initiatieven om Brugge te laten bloeien als nooit tevoren.

Het blijvende succes van bebloemingsacties

11. Water krijgt een kans in de Romboutswervepolder

Stad Brugge maakt in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen de Romboutswervepolder weerbaarder tegen klimaatverandering. Bijzondere aandacht gaat uit naar het tegengaan van droogte en overstromingen.

Om dit te bewerkstelligen, stellen we als doel om het water de benodigde ruimte te geven zodat het voldoende tijd heeft om in de bodem te infiltreren. Dit vereist wel degelijk een zorgvuldige planning en expertise. Het is van cruciaal belang dat het waterbeheer geen hinder veroorzaakt in de omliggende woongebieden.

Buurtbewoners krijgen de kans om op 13 juni een informatiesessie bij te wonen over de plannen in de Romboutswervepolder.

12. Prachtige initiatieven en verenigingen doen Koolkerke echt boeien

Zo nam basisschool De Smalle het geweldig initiatief om twee boekenruilkastjes te installeren. Het is een prachtige toevoeging aan de school. Het boekenruilkastje biedt de mogelijkheid voor leerlingen en buurtbewoners om boeken te delen en te ruilen, waardoor leesplezier en een liefde voor literatuur worden gestimuleerd. Het is een fantastische manier om de gemeenschap en de kinderen te betrekken en het lezen te bevorderen.

Koolkerke biedt ook een breed scala aan mogelijkheden voor mensen die zich willen engageren in een vereniging. Voor elk wat wils. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de inwoners hebben ervoor gezorgd dat deze verenigingen gedijen en een belangrijke rol spelen in het versterken van de lokale identiteit en het bevorderen van sociale interactie. Het is inspirerend om te zien hoe de verenigingen in Koolkerke bijdragen aan een bloeiend gemeenschapsleven en het succes ervan is een weerspiegeling van de hechte banden en het gezamenlijke streven naar een levendige en betrokken gemeenschap.

Een voorbeeld van een vereniging is ‘Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid Koolkerke’. In 2020 vierde de harmonie haar 65-jarig bestaan. De harmonie kreeg de bijzondere kans om op te treden onder de Menenpoort in Ieper tijdens de Last Post-ceremonie en mochten ze een concert geven op de markt van de Vredesstad, Ieper. Daarop zijn we als Bruggeling toch erg trots. 

Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid Koolkerke tijdens de Last Post-ceremonie in Ieper

Ook Koolkerke Kermis is jaar na jaar een enorm succes. Omwille van de coronapandemie kon de jaarlijkse kermis even niet plaatsvinden. In 2021 kregen de kermiskramers opnieuw groen licht. Het centrum wordt dan verkeersvrij gemaakt en verschillende muzikale acts zorgen voor levendigheid en uiteraard kunnen bezoekers genieten van hapjes en drankjes. Op zondag vindt er dan een rommelmarkt plaats met meer dan tweehonderd standplaatsen.  

13. Indoor-sporten in Koolkerke/Sint-Jozef komt eraan!

In de huidige bestuursperiode investeerde de stad Brugge 3,5 miljoen euro in de realisatie van een nieuwe sporthal in Koolkerke. De sportsite aan de Gemeneweidestraat is gekozen als locatie voor deze volwaardige sporthal, die een breed scala aan sportdisciplines zal huisvesten, zoals basketbal, minivoetbal, volleybal en badminton. De multifunctionele zaal zal ook geschikt zijn voor evenementen van lokale scholen en verenigingen. De stad streeft naar een modern en compact ontwerp, waarbij duurzaamheid en langetermijnkosten voor gebruik en onderhoud belangrijke overwegingen zijn. De werkzaamheden zullen nog deze legislatuur aanvatten! Met de realisatie van deze nieuwe sporthal in Koolkerke worden de laatste hiaten in de sportinfrastructuur van Brugge opgevuld.

Nieuwe indoor-sporthal op komst in Koolkerke/Sint-Jozef

14. Nieuwe kleedkamers voor Krachtbalclub Koolkerke

De Krachtbalclub Koolkerke in Brugge mocht een subsidie van 160.000 euro van de stad Brugge ontvangen, aangevuld met 20.000 euro van de club zelf, voor de bouw van nieuwe kleedkamers en sanitair. De clubleden moesten gebruik maken van kleedkamers en douches in een nabijgelegen sporthal, wat logistiek gezien uitdagingen met zich meebracht. Met elf ploegen en meer dan honderd leden is de behoefte aan eigen kleedkamers groot. De subsidie benadrukt het belang van de stad om de lokale sportclubs te ondersteunen, en de Krachtbalclub Koolkerke blijft zich als een van de weinige clubs in het hart van Koolkerke vestigen.

15. Inkom Fort van Beieren heringericht

Het Fort van Beieren heeft een rijke geschiedenis en trekt dagelijks tal van bezoekers aan die genieten van wandelingen, fietstochten en mountainbiken in een historische setting. De herinrichting van de inkom van het Fort kan dan ook op veel steun rekenen. Stad Brugge investeerde hiervoor 500.000 euro. Het domein van 52 hectare wordt bovendien uitgebreid met 12 hectare door de aankoop van nieuwe percelen ten noorden van het domein. Op deze manier wordt de open ruimte tussen Brugge, Koolkerke en Damme op een kwalitatieve manier ingericht!

De vernieuwing van de huidige ingang, de aanleg van nieuwe wandel- en vlonderpaden, extra picknickbanken en een nieuw fietspad zorgen voor aanzienlijk verbeterde ervaringen op het domein. Bezoekers vinden tevens de nodige rust dankzij de stijlvolle houten zitbank die rondom de ommuurde tuin is geïntegreerd.

Inkom Fort van Beieren heringericht

16. Nieuwe petanquevelden in Koolkerke

Het Brugse stadsbestuur heeft tijdens deze legislatuur grote inspanningen geleverd om het aantal petanquevelden in de stad uit te breiden. De sport groeit in populariteit en ook vanuit een groep van 15 spelers in Koolkerke kwam de vraag om bestaande velden te vernieuwen in de Hoveniersstraat. Hier gingen we maar al te graag op in en daar bovenop realiseerden we een nieuw petanqueveld langs de Oude Zwinstraat.  naar  De populariteit van deze balsport in Brugge is duidelijk merkbaar, gezien de stijgende vraag naar speelruimtes. Met de toevoeging van twee nieuwe terreinen langs de Beekweg in Sint-Pieters en de Oude Zwinstraat in Koolkerke is het totale aantal velden gestegen tot 243.

Nieuwe petanquevelden in Koolkerke

PLANNEN VOOR KOOLKERKE

JOUW SUGGESTIE VOOR KOOLKERKE?

Heb jij nog suggesties Voor Koolkerke? Laat het dan zeker weten door te mailen naar [email protected]