Ga naar de inhoud

GEREALISEERD IN LISSEWEGE

Met een grote toewijding aan onze geliefde stad en haar deelgemeenten is het onze ambitie om Brugge te zien blijven groeien, bloeien en boeien in de komende periode. Onze visie op de toekomst van deze prachtige stad borduurt voort op reeds behaalde realisaties waarvoor Schepen Van Volcem, bevoegd voor het publieke domein, financiën en eigendommen veel realiseerde voor de Bruggeling.  Ze liet de stad en haar inwoners bloeien. Op deze weg wenst VOORBRUGGE door te gaan. Het boeit ons om mensen te laten bloeien en groeien in een kwalitatieve omgeving waar het leuk is om te wonen, te werken en te genieten.

Heb jij nog ideeën om Lissewege beter te maken? Laat het ons zeker weten door een mailtje te sturen naar [email protected]

1. Werkzaamheden aan de Scharphoutstraat 

In de Scharphoutstraat in Lissewege heeft Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem zich ingezet om ontharding en vergroening te bevorderen. Deze straat is onderdeel van het grotere initiatief om de leefomgeving te verbeteren en meer groene ruimtes te creëren. Door het gebruik van asfalt in de Scharphoutstraat zorgt het stadsbestuur voor een goed onderhouden wegdek dat comfort biedt aan fietsers en minimale overlast veroorzaakt tijdens de werkzaamheden. Zo wordt bijgedragen aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van Lissewege. Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem blijft zich inzetten voor verdere investeringen in ontharding, vergroening en het onderhoud van wegen en fietspaden om de stad aantrekkelijk en duurzaam te maken voor haar inwoners.

Het ontharden en vergroenen van de straten kreeg in deze legislatuur speciale aandacht van Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem. Deze inspanningen zijn gericht op het creëren van meer groene ruimtes, het bevorderen van de leefkwaliteit en het stimuleren van ontmoetingen tussen mensen. Daarnaast is het onderhoud van fietspaden en wegen een belangrijk aspect van het openbaar domein. Jaarlijks investeert de stad Brugge zo’n 500.000 euro in het herstel van betonwegen. Dit jaar is er een inhaalbeweging gaande, waarbij maar liefst 18 projecten zijn opgezet. In totaal werd reeds voor 1 miljoen euro geïnvesteerd in herstellingswerken.

Het vergroenen van het openbaar domein is een prioriteit voor de stad Brugge. Door te investeren in water, bomen, planten en struiken wordt de leefomgeving verbeterd. Groene ruimtes nodigen mensen uit om naar buiten te gaan, te sporten en elkaar te ontmoeten. Tegelijkertijd is het belangrijk om veilige wegen te waarborgen. Daarom heeft het stadsbestuur dit jaar extra budget vrijgemaakt voor onderhoudswerken. Het gebruik van asfalt heeft hierbij verschillende voordelen. Het kan snel worden aangelegd en zorgt ervoor dat alles er mooi en goed onderhouden uitziet. Bovendien veroorzaakt het minimale hinder en biedt het fietsers een comfortabele rijervaring.

2. Ter Doeststraat onder handen genomen

De Ter Doeststraat in Lissewege heeft tijdens deze bestuursperiode de aandacht gekregen van Schepen van publiek domein Mercedes Van Volcem, dat werkzaamheden heeft uitgevoerd om de verkeersveiligheid en het comfort van weggebruikers te verbeteren. In het kader van deze verbeteringen zijn er verkeerseilanden en fietssuggestiestroken aangelegd in de Ter Doeststraat.

De aanleg van verkeerseilanden heeft tot doel de snelheid van het verkeer te verlagen en de oversteekbaarheid van de straat te verbeteren. Deze verhoogde eilanden zorgen ervoor dat automobilisten hun snelheid moeten verminderen en meer aandacht moeten besteden aan andere weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers. Hierdoor wordt de veiligheid op de Ter Doeststraat vergroot.

Daarnaast zijn er ook fietssuggestiestroken aangelegd in de Ter Doeststraat. Deze stroken geven fietsers een duidelijke ruimte op de weg, waardoor ze beter zichtbaar zijn voor automobilisten en veilig kunnen fietsen. Het bevorderen van fietsveiligheid is een belangrijk aspect van het stadsbestuur om duurzaam en gezond transport te stimuleren.

Met de werkzaamheden aan de Ter Doeststraat heeft Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem actie ondernomen om de verkeersveiligheid en het comfort van weggebruikers in Lissewege te verbeteren. De verkeerseilanden en fietssuggestiestroken dragen bij aan een veiligere en meer fietsvriendelijke omgeving. Het stadsbestuur blijft zich inzetten voor de optimalisatie van de infrastructuur in Lissewege en het creëren van een aangename leefomgeving voor alle inwoners en bezoekers.

3. Verkeersveilig Lissewege

Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem zette tijdens deze bestuursperiode actief in op verkeersveiligheid. In Lissewege was er specifieke aandacht voor het Lisseweegs Vaartje. Om de snelheid van het verkeer te verminderen en de veiligheid te vergroten, zijn er snelheidsremmers geïnstalleerd langs deze weg. Deze snelheidsremmers bestaan uit overrijdbare paaltjes en wegmarkeringen, die automobilisten dwingen om hun snelheid te verlagen.

De vier wegversmallingen die zijn aangebracht op het Lisseweegs Vaartje bevinden zich strategisch om de snelheid van het verkeer te verminderen en de verkeersstroom te beheersen. Deze maatregelen dragen bij aan een veiligere omgeving voor voetgangers, fietsers en automobilisten.

Daarnaast heeft het stadsbestuur ook gezorgd voor een fietsdoorsteek aan de rechterkant van de weg. Deze voorziening biedt fietsers een veilige doorgang langs het Lisseweegs Vaartje, waardoor ze gescheiden zijn van het gemotoriseerde verkeer. Dit draagt niet alleen bij aan de verkeersveiligheid, maar moedigt ook het gebruik van de fiets als vervoermiddel aan.

Door deze maatregelen op het Lisseweegs Vaartje heeft schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem concrete stappen ondernomen om de verkeersveiligheid in Lissewege te verbeteren. Het stadsbestuur blijft zich inzetten voor de verkeersveiligheid in Lissewege en neemt actie om de leefbaarheid en de veiligheid in de gemeenschap te waarborgen.

4. Extra fietsparkeerplaatsen voor Lissewege

Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem heeft tijdens deze legislatuur ingespeeld op de toenemende vraag naar fietsparkeerplaatsen in Lissewege. Vooral in het centrum van Lissewege en vooral tijdens de zomermaanden en drukke evenementen, was er een nijpend tekort aan fietsenstallingen. Fietsers werden gedwongen hun fietsen op plekken te stallen waar geen officiële voorzieningen waren, wat voor overlast en onveilige situaties zorgde. 

Om het fietsparkeren in de toekomst beter te reguleren, onderzocht het stadsbestuur de installatie van fietsnietjes. Uiteindelijk is gekozen voor de parking achter de oude pastorie, onder de toren ter hoogte van de waterpomp, en ook onder de toren zullen de bestaande duostaanders worden vervangen door fietsnietjes om meer ruimte te creëren. Dit betekent dat er in totaal 16 vaste fietsparkeerplaatsen werden toegevoegd in de omgeving van de kerk in Lissewege.

Tijdens grote evenementen zal er nog steeds gebruik worden gemaakt van extra ‘movilo’s’ om de toestroom van fietsen in goede banen te leiden. Bovendien zal bij de geplande volledige heraanleg van Onder de Toren, opnieuw worden gekeken naar mogelijke locaties voor extra fietsparkeerplaatsen. Het stadsbestuur is vastbesloten om de fietsinfrastructuur in Lissewege te verbeteren en tegemoet te komen aan de behoeften van fietsers, waardoor het dorp veiliger en aantrekkelijker wordt voor zowel bewoners als bezoekers.

5. Bloemen kleuren ook Lissewege

In de afgelopen legislatuur heeft Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem met groot enthousiasme geïnvesteerd in het planten van bloembollen doorheen de stad. Deze kleurrijke initiatieven hebben niet alleen gezorgd voor een betoverend landschap, maar hebben ook de inwoners van de stad laten genieten van prachtige bloemen die de straten en openbare ruimtes hebben opgefleurd.

In 2018, vorige legislatuur, bloeiden nog ongeveer 115.000 bloembollen in Brugge. Sedert deze legislatuur, onder impuls van schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Voor Brugge), groeide dit aantal aanzienlijk. Met 425.000 bloembollen in 2019, 630.000 in 2020, 540.000 in 2021 en 455.000 bloembollen in 2022 staat de teller deze legislatuur al op meer dan 2 miljoen! 

Met veertien verschillende soorten die van januari tot juni in volle glorie bloeiden, is het overal in Brugge en haar deelgemeenten een kleurrijk spektakel. In Lissewege werden deze bestuursperiode al bloembollen geplaatst in Stormvogelstraat, Pol Dhontstraat, Alfons Stynsstraat, Zeezwaluwstraat, in cortenstaal potten, in bloembakken van AWV, Zeewege en langs Zeewege rond het rondpunt. 

De keuze voor verwilderingsbloembollen is een slimme zet. Deze bloembollen vermeerderen zichzelf op natuurlijke wijze en brengen kleur en een verhoogde belevingswaarde in gazons en graslanden. Bovendien zijn veel van deze bloembollen geschikt voor schaduwrijke plekken onder bomen, waar andere bloeiende planten het moeilijker hebben om te gedijen.

Met deze grootschalige inspanning om bloembollen te planten, laat Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem zien dat ze niet alleen oog hebben voor de visuele pracht, maar ook voor de bevordering van biodiversiteit en het creëren van een bloeiende en levendige stad. Het planten van bloembollen is een investering in een kleurrijke en duurzame toekomst voor de stad, waar inwoners en bezoekers nog vele seizoenen van kunnen genieten.

6. Hanging baskets, Ooievaarsnesten, bloementorens en bloempotten in cortenstaal

Naast investeringen in het aanplanten van bloembollen op het openbaar domein, plaatste Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem in Lissewege ook hanging baskets, ooievaarsnesten, bloementorens en bloempotten in cortenstaal

Met de hanging baskets brengt het stadsbestuur kleur en groen op ooghoogte in de straten van Lissewege. Deze baskets, gevuld met bloeiende planten, worden opgehangen aan lantaarnpalen en geven een vrolijke en levendige uitstraling aan de omgeving. Ze dragen bij aan de esthetiek van de straten en creëren een aangename sfeer voor zowel inwoners als bezoekers.

Bij aanvang van de ambtstermijn waren er slechts 20 bloemtorens in de stad. Het stadsbestuur leverde de afgelopen jaren extra inspanningen waardoor maar liefst 56 extra bloementorens konden geplaatst worden. 12 daarvan zijn te bewonderen in Lissewege. Daarin zijn zo’n 3.600 bloemen geplant.

Afgelopen jaar mocht de dienst openbaar domein opnieuw 25 ooievaarsnesten plaatsen in de stad en haar deelgemeenten, waarvan vier te bewonderen zijn in Lissewege. 

Een ander opvallend element dat het stadsbestuur heeft geïntroduceerd, zijn bloempotten in Cortenstaal. Cortenstaal is een duurzaam materiaal met een roestig uiterlijk dat zich perfect leent voor buiteninrichting. De bloempotten in Cortenstaal zijn een moderne toevoeging aan de straten van Lissewege en brengen een eigentijdse uitstraling met zich mee. Ze zijn niet alleen functioneel, maar ook decoratief en passen goed in het historische karakter van de stad.

Ook zijn 120 bloembakken te bewonderen aan balustrades en langs het Lisseweegs Vaartje. Daarbovenop plantten we nog 400 stokrozen. 

Deze initiatieven van Mercedes Van Volcem hebben geleid tot een aantrekkelijke en levendige omgeving in Lissewege. Ze dragen bij aan de schoonheid en charme van de stad en zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers kunnen genieten van een aangename en groene leefomgeving. Het stadsbestuur blijft zich inzetten voor dergelijke projecten om de levenskwaliteit en het welzijn van de gemeenschap te bevorderen.

7. Nieuwe bloembakken zorgen voor een aangename entree in Lissewege

Schepen Mercedes Van Volcem heeft in 2022 een prachtige entree gerealiseerd voor wie Lissewege binnenrijdt vanaf de N31. De middenbermen bij de verkeerslichten in Lissewege zijn opgefleurd met maar liefst 40 nieuwe bloembakken.

De betonnen middenbermen langs de gewestweg N31 waren al lange tijd een bron van ergernis voor de inwoners van Lissewege. Aangezien de N31 een gewestweg is en onder de bevoegdheid van AWV valt, moest Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem onderhandelen om tot een compromis te komen. Ontharden was geen optie vanwege de aanwezigheid van leidingen, dus koos men voor het plaatsen van mooie bloembakken als alternatief. AWV investeerde in 40 nieuwe houten bloembakken, terwijl de stad Brugge verantwoordelijk is voor de beplanting en het onderhoud ervan. 

Bovenal passen de bloembakken met een uniek kleurpatroon bij de stijl van het witte dorp. Voor de beplanting is gekozen voor duurzaam groen, met vaste planten en heesters die het hele jaar door bloeien. Op die manier zorgen de bloembakken niet alleen voor een kleurrijk en aantrekkelijk aanzicht, maar dragen ze ook bij aan de biodiversiteit en de leefomgeving van Lissewege.

Dankzij deze investering heeft Lissewege nu een prachtige en levendige entree die de bezoekers uitnodigt om het witte dorp en de rest van Brugge te ontdekken. Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem blijft zich inzetten voor dergelijke initiatieven die de stad en haar deelgemeenten nog aantrekkelijker en groener maken.

8. Nieuw pittoresk plekje in Lissewege

De linkeroever van het Boudewijnkanaal tussen het Verbindingsdok en de Herdersbrug werd gerenoveerd.

De vroegere overzet in Lissewege is omgevormd tot een pittoresk plekje langs het water met picknickbank. Ideaal voor de Bruggelingen en bezoekers die hier tijdens een wandeling of fietstocht even willen ontspannen.

Ook de fietsveiligheid staat voorop: de afdeling Maritieme Toegang van het Departement MOW heeft de voorbije jaren de linkeroever van het Boudewijnkanaal structureel verbeterd. Golven kunnen door de nieuw aangebrachte damplankenwand geen erosie meer aanbrengen aan de oevers. Zo bestaat er geen gevaar dat de oevers zullen doorbreken en schade aan het fietspad zouden toebrengen.

9. Vernieuwde, groene speelplaats voor de leerlingen van basisschool Ter Poorten in Lissewege

Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem heeft een prachtige, groene speelplaats gerealiseerd voor de leerlingen van stedelijke basisschool Ter Poorten in Lissewege. Een van de belangrijkste veranderingen was het ontharden van 150 m2 speelruimte, waardoor meer ruimte ontstond voor natuurlijke elementen en groene beplanting. 

In deze vernieuwde speelomgeving staan ook twee nieuwe appelbomen en twee nieuwe perenbomen. Deze fruitbomen zorgen niet alleen voor schaduw op warme dagen, maar bieden ook de mogelijkheid voor de leerlingen om te leren over de natuur en het belang van duurzaamheid.

Om de speelplaats gezellig en uitnodigend te maken, hebben we gezellige hoekjes gecreëerd met behulp van haagjes. Deze hoekjes bieden de leerlingen de mogelijkheid om zich even terug te trekken en te ontspannen in een groene en beschutte omgeving.

Tenslotte hebben we ook een nieuwe zandbak geïnstalleerd. De zandbak is een geliefde speelplek waar kinderen naar hartenlust kunnen graven, bouwen en creatief kunnen spelen.

Met de realisatie van deze vernieuwde, groene speelplaats voor basisschool Ter Poorte hebben we een plek gecreëerd waar kinderen niet alleen kunnen spelen en plezier hebben, maar ook kunnen leren en genieten van de natuur. Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van kindvriendelijke en groene omgevingen, waar kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.

10. Kerstbomen in Lissewege met Mercedes

In de huidige legislatuur heeft Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem verschillende initiatieven genomen om de kerstsfeer in de stad te versterken, waaronder de plaatsing van kerstbomen. Vanaf de novembermaand worden maar liefst 30 winkelstraten versierd met prachtige kerstbomen. Een bijzonder aspect is dat handelszaken de mogelijkheid kregen om gratis een kerstboom aan te vragen bij Stad Brugge. Maar liefst 400 handelszaken maakten hiervan gebruik.

Het stadsbestuur erkent dat kerst in Brugge een unieke ervaring is, zowel voor de inwoners als voor bezoekers. Om deze unieke sfeer te versterken, plaatst de stad zelf al zo’n 136 kerstbomen. De toevoeging van bomen in de winkelstraten draagt bij aan de magie en gezelligheid van de kerstperiode. Kerstbomen, samen met de lichtjes in onze pittoreske stad, maken het extra aantrekkelijk om naar Brugge te komen. Onze eigen inwoners verbazen zich ook ieder jaar weer over de pracht en praal van kerst in onze stad.

Ook in Lissewege wordt de kerstsfeer niet vergeten. In 2020 plaatste het stadsbestuur er drie kerstbomen. Op de markt (Onder de Toren) kwamen er twee van telkens zeven meter. Aan de inrit van het dorp op de kruising van de N31 en de Stationsstraat kwam de laatste.

Het stadsbestuur zorgt ervoor dat de kerstpracht en -praal in de hele stad, inclusief Lissewege, de inwoners en bezoekers betovert en een bijzondere ervaring biedt tijdens de feestelijke decembermaand.

11. Nieuwe zitbanken in Zwankendamme

Deze legislatuur investeerde schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem in nieuwe zitbanken voor Lissewege. De nieuwe locaties bevinden zich in de Lisstraat en de Doornweg/Lisseweegse Steenweg.

Met deze toevoegingen komt het totale aantal zitbanken in Lissewege nu op 13 stuks. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn gecreëerd voor inwoners en bezoekers om even te verpozen en te genieten van de charmante sfeer van het dorp. De nieuwe zitbanken zijn niet alleen functioneel, maar dragen ook bij aan de esthetische uitstraling van de openbare ruimte.

Deze investering in nieuwe zitbanken toont de inzet van de ijverige politica voor het welzijn van de lokale gemeenschap. Het creëren van aangename rustpunten draagt bij aan een leefbare en gastvrije omgeving. Het biedt bewoners en bezoekers de mogelijkheid om te genieten van de prachtige omgeving van Lissewege en versterkt het gevoel van gemeenschap en verbondenheid.

12. Aankoop gronden door Natuurpunt

13. Beelden in het witte dorp

Beelden in het witte dorp vindt in 2023 voor de 29ste keer op rij plaats. Elk jaar wordt het pittoreske dorpje Lissewege in de ban gehouden door de jaarlijkse beeldenroute, een evenement dat kunstliefhebbers vanuit alle hoeken van het land aantrekt. Deze betoverende tentoonstelling, die al vele jaren plaatsvindt, neemt bezoekers mee op een fascinerende reis doorheen de straten en pleinen van het witte dorp.

De beeldenroute, georganiseerd door enthousiaste lokale kunstenaars en het Feestcomité Handelsgebuurtekring Lissewege, biedt een unieke kans om kunst en cultuur te ervaren op een schilderachtige locatie. Meer dan honderd kunstwerken worden tentoongesteld, variërend van abstracte sculpturen tot expressieve beelden. De verscheidenheid aan artistieke stijlen en materialen zorgt voor een boeiende en inspirerende ervaring voor alle bezoekers, of ze nu kunstkenners zijn of gewoon geïnteresseerd zijn in het verkennen van de artistieke wereld.

Dienst Openbaar domein ondersteunt dit initiatief ten volle en verleent haar medewerking voor: het aanbrengen en onderhoud van graszoden op de parkeervrije zones i.f.v. een aantal beelden; het afbakenen van deze graszoden door middel van bloembakken/paaltjes; het transport van een aantal kunstwerken; het verplaatsen van de mindervalidenparking en het gebruik van een kraan voor het plaatsen van een kunstwerk op datum en tijdstip van aanleg gazon in Onder de Toren.

14. Buitenklasje in Lissewege

De stedelijke basisschool Ter Poorten in Lissewege kan trots zijn op de recente realisatie van een buitenklasje met boomstammetjes. Deze verwezenlijking is onderdeel van een groter initiatief van de Brugse schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem, waarbij sinds april 2020 maar liefst 29 scholen in de stad een buitenklas hebben gekregen. Met de toevoeging van deze nieuwe buitenklas telt het grondgebied van Brugge nu in totaal zo’n 70 buitenklassen. In totaal gaat het over 1400 zitstammetjes waar kinderen buiten les kunnen volgen, 96 kubieke meter verhakseling, 18 boomstammen die als zitbanken dienen en 265 boomschijven die kunnen worden gebruikt als stapstenen of bouwstenen op Brugs grondgebied.

15. Aankoop monument ‘HELLO SUNSHINE’

Vanuit haar ambt als schepen van publieke ruimte en financiën kocht Mercedes Van Volcem het monument ‘HELLO SUNSHINE’ aan voor de deelgemeente Lissewege. Dit prachtige beeld van een madeliefje, dat symbool staat voor een klein gebaar van liefde, veroverde menig harten van het stadsbestuur.  Met deze aankoop wordt een waardevol kunstwerk uit de beeldenroute behouden en krijgt het een permanente plek in Lissewege.

16. Lissewege schittert met lichtfeest

Het gratis zomerevenement in de straten rond de kerk van Lissewege belooft jaarlijks een betoverende ervaring te worden die iedereen nooit meer vergeet.

Zoals elk jaar werken bewoners, verenigingen en scholen van Lissewege mee aan een sfeervol programma. Het Lichtfeest Lissewege strekt zich uit over 9 locaties verspreid over een parcours van 1,7 kilometer.

Ook het Openbaar Domein lichten we op: in samenwerking met Jean-Louis Muller, een kunstenaar die kunstwerken vlecht met wilgentakken, wordt de Pastorietuin opgefleurd voor het Lichtfeest. Leerlingen van het zesde leerjaar uit De Lisblomme en de derde graat uit Ter Poorten hielpen hierbij.

Tijdens de Lichtfeesten komen de historische gebouwen van Lissewege tot leven met kleurrijke projecties en sfeervolle verlichting. Bezoekers kunnen wandelen door de pittoreske straatjes, genieten van live muziek en deelnemen aan verschillende activiteiten die worden georganiseerd in het kader van het evenement.

PLANNEN VOOR LISSEWEGE

JOUW SUGGESTIE VOOR LISSEWEGE

Heb jij nog suggesties Voor Lissewege? Laat het dan zeker weten door te mailen naar [email protected]