Ga naar de inhoud

GEREALISEERD IN CHRISTUS-KONING

Met een grote toewijding aan onze geliefde stad en haar deelgemeenten is het onze ambitie om Brugge te zien blijven groeien, bloeien en boeien in de komende periode. Onze visie op de toekomst van deze prachtige stad borduurt voort op reeds behaalde realisaties waarvoor Schepen Van Volcem, bevoegd voor het publieke domein, financiën en eigendommen veel realiseerde voor de Bruggeling.  Ze liet de stad en haar inwoners bloeien. Op deze weg wenst VOORBRUGGE door te gaan. Het boeit ons om mensen te laten bloeien en groeien in een kwalitatieve omgeving waar het leuk is om te wonen, te werken en te genieten.

Heb jij nog ideeën om Christus-Koning beter te maken? Laat het ons zeker weten door een mailtje te sturen naar [email protected]

1. Stadsvernieuwing in diverse straten 

Totale make-over van de Filips de Goedelaan, Karel de Stoutelaan en Zeger van Malestraat 

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem zorgt ervoor dat drie straten in Christus-Koning op een duurzame, toekomstgerichte, verkeersveilige manier heraangelegd worden. “Twee lanen en een zijstraat in Christus-Koning zijn aan vernieuwing toe. Na deze werken zal de wijk een stuk groener en verkeersveiliger zijn. We toveren de Filips de Goedelaan en de Karel de Stoutelaan om tot echte parklanen met prachtige bomen.” Ook de riolering wordt volledig vernieuwd, er zal een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden om wateroverlast te voorkomen. Door het toevoegen van bomen, meer dan 2.500 m² te ontharden en een gescheiden rioleringsstelsel te plaatsen, maken we de volledige wijk waterrobuuster. Met een gescheiden rioleringsstelsel vullen we de grondwaterreserves aan en is er bij hevige regenval minder kans op het overstromen van het afvalwater.

Op 1 juni 2023 is de volledige vernieuwing van de Filips de Goedelaan van start gegaan. De straat wordt een groene fietsstraat. Om de straat nog verkeersveiliger te maken komt er éénrichtingsverkeer. “We maken de Filips de Goedelaan tot een echte parklaan. Er worden 21 nieuwe bomen aangeplant en de groenstrook aan ’t Stil Ende wordt met 5 meter uitgebreid.,” klinkt het bij Schepen Van Volcem. Langsheen ’t Stil Ende komen er nieuwe bankjes en vuilnisbakken, ook extra led-verlichting wordt voorzien.

“Aan de zijde van ‘t Stil Ende wordt de groenstrook met statige bomen uitgebreid met 5 meter. Hier plaatsen we ook nieuwe zitbanken, vuilnisbakken en groene stoeltjes in de zomer. Deze groenstrook richten we in als een lang park voor de buurtbewoners, die zal uitkomen op het Graaf Visartpark”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Na de Filips de Goedelaan, wordt de Karel de Stoutelaan vanaf 1 oktober 2023 aangepakt. “In de Karel de Stoutelaan wordt 1.236 m² onthard en worden 38 nieuwe bomen aangeplant. De parkeerplaatsen worden verhoogd aangelegd in kasseien. “Tussen de parkeerplaatsen en het voetpad voorzien we een groenstrook van 1,75 m breed aan weerszijden. Dit geeft de straat een groenere aanblik. Op verschillende plaatsen in het gazon worden verbindingspadjes aangelegd. Zo is het voetpad bereikbaar zonder over het gazon te moeten lopen. Ook de inwoners zijn enthousiast over deze groene metamorphose, ze hielpen zelf mee door al 43 gevelplanten aan te vragen!,” klinkt het bij Van Volcem. Het deel tussen de Leopold I-laan tot aan de Filips de Goedelaan wordt heraangelegd. “We vernieuwen de Karel de Stoutelaan tot een ware parklaan, daarnaast maken we de straat ook verkeersveiliger. De maximum snelheid voor automobilisten gaat van 50 km per uur naar 30 km per uur. Aan beide zijden van de rijweg wordt een fietscomfortstrook aangelegd. Ter hoogte van de Gouden Boomgaardstraat zullen we een plateau plaatsen en ter hoogte van de Keizer Karelstraat wordt de verkeersgeleider met middeneiland opnieuw aangelegd. Op die manier beperken we de snelheid en wordt de veiligheid gegarandeerd,” stelt Mercedes Van Volcem.  

De Zeger van Malestraat blijft een eenrichtingsstraat met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. De rijweg zal in kasseistenen aangelegd worden, met fietscomfortstroken voor de fietsveiligheid. Tussen de parkeerplaatsen aan beide zijden van de straat komt een greppel om wateroverlast tegen te gaan. De vernieuwing van deze straat start (behoudens onvoorziene omstandigheden) op 1 april 2024 op. 

Inspraakvergadering werkzaamheden

 Plannen Leopold I laan in opmaak en deel II Karel De Stoutelaan

Momenteel zijn plannen in opmaak voor de vernieuwing van de Leopold I-laan en het tweede deel van de Karel de Stoutelaan. Deze ontwerpen zullen in 2024 voorgesteld worden aan de bevolking. De uitvoering staat in 2025 en 2026 gepland. Intussen werd in deze zone op verzoek van nutsmaatschappijen reeds  de nutsaansluitingen vernieuwd.

Plannen Stubbekwartier in opmaak

Momenteel worden plannen opgemaakt om ook het Stubbekwartier te vernieuwen. Een onderzoek naar de riolering werd gedaan en volledige heraanleg dringt zich op.  De hydraulische studie werd reeds besteld, waarna een ontwerp wordt opgemaakt zodat ook dat deel van Christus-Koning (Stubbekwartier) groener en waterrobuuster wordt.  We willen er ook meer bloemen aanplanten en meer ontharden.

Nieuwe asfalt voor Leopold II-laan en Werfstraat

In 2022 werden de Leopold II-laan en Werfstraat in Christus-Koning opnieuw in asfalt gegoten, dit om de staat van de straat optimaal te maken en zo de verkeersveiligheid te garanderen.  

2. Parken

Graaf Visartpark

Langs de Karel de Stoutelaan in Christus-Koning ligt het Graaf Visartpark. Een prachtige groene long voor buurtbewoners en bezoekers. Schepen Van Volcem maakt een heuse inhaalbeweging en vernieuwt de wandelpaden in dolomiet op 14 plaatsen in Brugge. In het voorjaar van 2022 werden de dolomietpaden in het Graaf Visartpark vernieuwd, de wandelaars en lopers ondervinden nu geen last meer van plassen en oneffenheden. Het Graaf Visartpark telt in de zomer 50 groene stoelen en verschillende picknickbanken.

‘t Stil Ende

Langs de Filips de Goedelaan ligt ‘t Stil Ende, een groene strook, die bij de werkzaamheden in de Filips de Goedelaan met vijf meter uitgebreid wordt zodat de Filips de Goedelaan een echte parklaan wordt en de Vesten doorgetrokken worden.

De statige bomen blijven behouden en nieuwe bomen worden aangeplant. Deze groenstrook wordt op deze manier een langwerpig park voor de buurt met bijkomende verlichting en een vernieuwd dolomietpad. Op ’t Stil Ende kunnen bezoekers zo goed als altijd zwanen zien. Zeker tijdens het broedseizoen hebben veel zwanen een nest op ’t Stil Ende. De dienst Openbaar Domein zorgt voor afgeschermde, veilige broedplaatsen voor de zwanen. Ook eenden, waterhoenen en Canadese ganzen leven op ’t Stil Ende.

Baron Ruzettepark

De herinrichting van het Baron Ruzettepark omvatte het samenvoegen van drie afzonderlijke delen tot een harmonieus geheel. Voetgangerspaden en overmatige heesterstructuren werden verwijderd om meer openheid te creëren. Een ovaalvormig wandel- en fietspad verbindt de verschillende parktoegangen, terwijl de toegang tot privéwoningen behouden bleef.

Het kunstwerk ‘Colonnade’ van Gijs Van Vaerenbergh, dat deel uitmaakte van Triënnale Brugge 2021, is een zeer leuke toevoeging aan dit mooie park. Het park wordt ook iedere zomer nog aangenamer doordat er groene stoelen staan, waar bezoekers even kunnen uitrusten of picknicken. In 2022 werden drie schaaktafels geplaatst in het Baron Ruzettepark.

3. Bloemen

Bloemen aan Canadabrug 

Aan de Canadabrug worden bloembakken voorzien. In de zomer van 2023 werden dertig bloembakken gehangen met kleurrijke beplanting. Dit fleurt de volledige omgeving op.

Bloembollen

Ook Christus-Koning fleuren we op met kleurrijke bloemen. In 2022 werden in het Graaf Visartpark 1.500 bloembollen aangeplant, langs de Scheepsdalelaan waren dat er 1.000. Al twee jaar op rij (2021 en 2022) worden bloembollen aan de Binnen Smedenvest, Binnen Boeverievest en Ezelpoortplein geplant, in totaal goed voor zo’n 88.000 bloembollen. In 2020 werden langs de Kolenkaai 18.000 bloembollen geplant, aan het Werfplein 2.500 en aan de Christus Koning Kerk 7.500. Deze bloembollen komen jaarlijks terug en zorgen ieder jaar voor een opgefleurde buurt.

4. Groen en bomen

Bomen op Scheepsdalelaan en ontharding

In de Scheepsdalelaan, tussen de Werfstraat en de Lodewijk III-laan, werden begin april van 2023 twaalf amberbomen aangeplant. Deze bomen, geplant in de middenberm, maken de Scheepsdalelaan tot een mooie, groene laan. Daarnaast wordt we nog een ontharding van 350 m² gepland in de Scheepsdalelaan.

Waggelwaterbos

Het Waggelwaterbos is een mooi stukje natuur aan het water. Hier staan zitbankjes in de vorm van dieren, gemaakt uit boomstammen. Het perfecte plekje om even uit te rusten na een mooie wandeling. Naar een oud verhaal komt de naam Waggelwater             van een oud caféetje in de buurt. Deze café werd door de omwonenden Waggelwater genoemd omdat sommige klanten, die te diep in het glas gekeken hadden, al eens al waggelend durfden buiten komen.

44 gevelplanten in de Karel de Stoutelaan

Bij de heraanleg van de Karel de Stoutelaan werden al door 44 inwoners een gevelplant aangevraagd. Zo wordt de straat een echte tuinstraat !

5. Pleinen

Vernieuwd Werfplein

Deze legislatuur zorgde Schepen Van Volcem voor de vernieuwing van het Werfplein in Christus-Koning. “Pleinen is een tuin of belangrijke plek voor de inwoners van een stad,” aldus Van Volcem. Daarom zorgde ze voor een vernieuwing van het pleintje: minder verharding, meer zitplaatsen en ruimte om te spelen. Ook een fietsparcours werd geïntegreerd. De bestaande petanquevelden bleven behouden. 

Pleintje Drukkersstraat

Nieuwe bomen werden aangeplant op het pleintje in de Drukkersstraat. Dit zorgt ervoor dat het pleintje een groenere en aangenamere aanblik heeft.

6. Verkeersveilige wijk: wijkmobiliteitsplan en fietsstraten

Voor Christus-Koning werd een wijkmobiliteitsplan aangemaakt, hierbij wordt nagedacht over de mobiliteit op niveau van de wijk. Vragen als “zijn er gevaarlijke punten” en “is de wijk veilig voor iedere weggebruiker” worden gesteld bij het aanmaken van een wijkmobiliteitsplan. Door deze vragen te stellen en door concrete gesprekken met de inwoners werden een aantal acties voorbereid. Een aantal concrete acties werden reeds toegepast. 

Om het sluipverkeer aan de Houtkaai aan te pakken, werd een knip gerealiseerd voor het autoverkeer. Een verbod werd ingevoerd voor linksafslaand verkeer in de Leopold I-laan naar de Maria van Bourgondiëlaan. Een laad- en loszone in de Leopold I-laan werd aangelegd zodat halthoudende vrachtwagens geen hinder bezorgen aan het verkeer. Het kruispunt tussen de Leopold I-laan, Leopold II-laan en Scheepsdalelaan werd veiliger gemaakt. De rijweg van de Houtkaai werd lokaal versmald en een voetpad voor voetgangers werd aangelegd. 

In Christus-Koning werden twee fietszones ingevoerd. De zone tussen de Filips de Goedelaan, Maria van Bourgondiëlaan, Leopold I-laan (niet inbegrepen) en Scheepsdalelaan (niet inbegrepen), alsook de zone tussen de Houtkaai, Maria van Bourgondiëlaan, Leopold I-laan (niet inbegrepen) en Scheepsdalelaan (niet inbegrepen).  Dit zijn fietsvriendelijke gebieden die bestaan uit fietsstraten. De maximumsnelheid voor alle weggebruikers is 30 kilometer per uur.  Ook de Houtkaai, Gerard Davidstraat, de Maria Van Bourgondiëlaan en de Lauwerstraat zijn fietsstraten. 

Na de heraanleg wordt de Filips de Goedelaan een eenrichtingsstraat. De straat blijft een fietsstraat. Ook de Karel de Stoutelaan wordt verkeersveiliger: de maximum snelheid gaat van 50 naar 30 kilometer per uur. Een plateau ter hoogte van de Gouden Boomstraat en een verkeersgeleider ter hoogte van de Keizer Karelstraat maken de Karel de Stoutelaan nog verkeersveiliger.

7. Groene stoeltjes

Ook in Christus-Koning zijn op verschillende plaatsen in de zomer groene stoeltjes te vinden. Deze stoeltjes fleuren de parken en pleinen meteen op en zijn gezellig om even uit te rusten of samen met anderen te picknicken. In het Graaf Visartpark werden 50 stoeltjes geplaatst, in het Baron Ruzettepark 30 en aan het Werfplein 10.  

8. Picknickbanken

Verschillende picknickbanken op het openbaar domein in Christus-Koning zorgen ervoor dat de inwoners en bezoekers van de wijk gezellig met familie of vrienden kunnen picknicken of even kunnen uitrusten tijdens een wandeling. Ook toegankelijke picknickbanken worden voorzien, in het Baron Ruzettepark werden twee rolstoeltoegankelijke picknicktafels geplaatst tussen 2020 en nu. Daarnaast telt het park nog zes picknickbanken. Aan de Buiten de Smedenvest werden 3 picknickbanken, alsook twee toegankelijke picknickbanken geplaatst.

9. Scholen in Christus-Koning

In Christus-Koning zijn twee basisscholen te vinden, namelijk Pim Pam Poen in de Kardinaal Mercierstraat en Basisschool Christus-Koning in de Gerard Davidstraat.

10. Nieuwe woonprojecten in Christus-Koning

Christus-Koning kent veel vernieuwing op vlak van wonen. Verschillende nieuwe woonprojecten in de wijk zijn aan de gang, of staan op de planning. Zo wordt de site EGLB wonen aan het water en een park. De site Van Marcke wordt ook een project van wonen aan het water. Verschillende bestaande sites krijgen een nabestemming als woonproject: site Eandis aan de Scheepsdalebrug, de Kroon, site Cook and Cool, kringloopwinkel Leopold I-laan.

11. Krakelebrug

In september 2022 voer een schip tegen de Krakelebrug, waardoor deze sindsdien defect is. De defecte brug wordt vanaf 2024 vernieuwd. Schepen Mercedes Van Volcem is parlementslid in het Vlaams Parlement en stelde hierover verschillende parlementaire vragen, om zo bij de minister aan te dringen tot actie over te gaan.

Na een grondige inspectie bleek dat de schade aan de Krakelebrug te ernstig is en een nieuwe brug de enige oplossing is. De Krakelebrug zal nu versneld en apart worden aangepakt, gelet op de noodzaak voor het lokale verkeer in Brugge. Met de vernieuwing van de Krakelebrug in het vooruitzicht in 2024 kunnen de inwoners en bezoekers van Brugge met enig geduld een vlotte en veilige verkeersdoorstroming verwachten op deze belangrijke locatie in de stad.

12. Diverse woonvormen aan de Steenkaai

De Steenkaai staat bekend om zijn diverse woonvormen. Inwoners wonen zowel aan, maar ook op het water via woonboten. Wonen aan het water vinden we een goeie zaak. Er is altijd rust aan één zijde. Wanneer deze huizen een ruim terras hebben, zijn dit unieke huizen: ze hebben de rust door het ruime terras en uitzicht op het water, maar zijn gelegen dicht bij de stad. Schepen Van Volcem lanceerde het optimaliseren van woongelegenheden aan het water reeds in 2012 en intussen is er veel van gerealiseerd.

13. Bar Visart

Iedere zomer kun je in het Graaf Visartpark de zomerbar “Bar Visart” bezoeken. Een levendige pop-up bar voor de inwoners en bezoekers van Christus-Koning. Dit initiatief kwam er deze legislatuur.

14. Speelplein in het Graaf Visartpark

Een speelplein opgetrokken uit balken maakt het park leuk voor de allerjongsten. Ze kunnen hier met volle overgave klimmen en schommelen. Een houten wandelpad doorkruist het speelplein. Diverse speeltoestellen werden er vernieuwd alsook de dolomietpaden. Ook het zand werd volledig vernieuwd en een drinkwaterfonteintje werd geplaatst.

15. Feestcomité van Christus-Koning organiseert Bal Populair

Het feestcomité van Kristus-Koning organiseert jaarlijks het Bal Populair, een groot feest in het Graaf Visartpark. 

16. Kattefeesten van vzw Stubbekwartier

Jaarlijks organiseert vzw Stubbekwartier de Kattefeesten op het Werfplein. Dit jaar gaat de 48e editie van de Kattefeesten door van 25-27 augustus !

17. Buurtcentrum ’t Werftje

De medewerkers van de Brugse Buurtcentra creëren plaatsen van ontmoeting, ontspanning, maar helpen ook met de zorg. Zo kunnen mensen voor wie het thuis moeilijk is om dit zelf te voorzien in het Buurtcentrum terecht voor bijvoorbeeld een manicure, pedicure of douche. .

18. KAAP/De Werf

KAAP vzw zorgt voor plaatsen waar kunstenaars en artiesten kunnen samenkomen en zich creatief ontplooien.  De focus bij KAAP/De Werf ligt op het creëren van een ruimte waar muziek en alles wat hierbij hoort, zoals repeteren, opnemen en schrijven, een plaats krijgen. 

19. Koninklijke Roeivereniging Brugge

De Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) zit weer goed voor de volgende 18 jaar aan het Waggelwater. De sportvereniging verlengde haar concessie met 18 jaar, maar droeg ook officieel het stuk grond met daarop de nieuwe botenloods in aanbouw over aan de Stad. “De concessie maakt mogelijk dat de Brugse Koninklijke Roeivereniging die in 2019 nog haar 150ste verjaardag vierde, kan blijven voortbestaan en voortbouwen”, zegt schepen van Eigendommen en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem, die de concessie verlengde en een investeringstoelage voorzag voor de Roeiclub.

20. Mobiele skatetoestellen aan de Kolenkaai

Drie mobiele skatetoestellen werden aan de Kolenkaai geplaatst: een quarterpipe, mnibox en ledge. Hier kunnen de jonge skaters uit Christus-Koning naar hartenlust skaten.

21. Baron Ruzettepark met kunstwerk, schaaktafels, bbq en fitness

Ieder jaar houdt de stad de Triënnale, verschillende kunstenaars betoveren de Bruggelingen en bezoekers met hun kunstwerken. Het kunstwerk van Gijs Van Vaerenbergh dat in 2021 in het Baron Ruzettepark stond was zo populair dat de stad dit aankocht. Dit mooie werk is nog steeds te bewonderen in het park.

In het Baron Ruzettepark werden ook drie schaaktafels geplaatst. Op die manier kunnen schakers ook in de buitenlucht en in een groene omgeving hun favoriete sport beoefenen. Ook mensen die graag fitnessen kunnen in het park sporten. Een aantal outdoorfitnesstoestellen werden in het park geplaatst. 

Een publieke barbecue werd ook in het park geplaatst. Houten zitbanken en tafels staan rond de barbecue. Op die manier kunnen mensen die een kleine of geen tuin hebben ook gezellig met vrienden of familie barbecueën. 

22. Jeugdbewegingen in Christus-Koning

Voor de jeugd valt er in Christus-Koning ook heel wat te beleven! Zo zijn er verschillende jeugdbewegingen die actief zijn in Christus-Koning, zoals KSA Kriko Brugge, KSA Spiko Brugge en Scouts Kerlinga.

23. Twee bloemenwinkels in Christus-Koning

Een boeketje bloemen voor een vriend, vriendin of familielid?  In Christus-Koning kun je terecht bij bloemen Damman of bloemen Palladio.

24. Fitness in Christus-Koning

Op zoek naar een sportschool in de buurt van Christus-Koning? Fitters Gym, Jims Fitness Brugge en Paramount Sportcentrum liggen allemaal nabij.

25. Bekende inwoners van Christus-Koning

Carlo Bonte van Carlos Bonte Auctions/Veilingen woont in Christus-Koning, alsook sterrenchef Gert de Mangeleer.

26. Zwemmen in het Jan Guilinibad: een monument

Het zwembad Jan Guilini in de Keizer Karelstraat in Christus-Koning bevindt zich in een beschermd gebouw. Gaan zwemmen op deze unieke plaats is dus zeker de moeite waard. Het 25 meter lange bad werd vernoemd naar de zwemkampioen Jan Guilini.

27. Vogelnestkastjes

Vanaf de Ezelpoort tot en met het Visartpark werden vogelnestkastjes opgehangen. Schepen Mercedes Van Volcem is tevreden met de vele kastjes, die voornamelijk kool- en pimpelmezen aantrekt in de zomer. In de winter vinden veel mezen hun weg naar de kastjes om hierin te slapen.

PLANNEN VOOR CHRISTUS-KONING

JOUW SUGGESTIE VOOR CHRISTUS-KONING

Heb jij nog suggesties Voor Christus-Koning? Laat het dan zeker weten door te mailen naar [email protected]