Ga naar de inhoud

Brugge Groeit

Brugge is een duurzame en ondernemende stad. We willen mensen enthousiasmeren als ze een nieuwe zaak starten en ruimte vrijmaken zodat ze kunnen groeien. Brugge groeit ! Dat willen we en daar gaan we voor.

Een groeiend Brugge betekent ook een groen, kwalitatief en autoluw winkelgebied met een grote variëteit aan horeca en heel veel aandacht voor lokale producten. We beseffen dat groeien ook betekent dat mensen ruimte nodig hebben. Ruimte is een schaars goed, maar als we jongeren in de stad willen houden, die hier werken en wonen, dan hebben we daarvoor plek nodig.

De haven is een belangrijke motor van vooruitgang, maar echte groei gaat hand in hand met respect voor de natuur en de omliggende dorpen. Een haven die groeit, laat ook haar omgeving kwalitatief meegroeien.

Brugge is een stad met vele bezoekers. Deze aantallen economisch belangrijke bezoekers vragen een doordacht beleid waarbij toerisme en leefbaarheid van de Bruggelingen samengaan. Alleen zo kan de stad kwalitatief groeien. Groei en leefbaarheid moeten in balans zijn.

Brugge groeit ook in de regio en neemt haar rol op als centrumstad. We maken een plan om de gehele regio Brugge te versterken.

Brugge kan ook maar groeien als ze voldoende jonge mensen telt. De stad heeft nood aan jonge bewoners, gezinnen en veel arbeidskrachten. Enkel zo kan de stad groeien en de nodige zorg verlenen en onderwijs aanbieden.

Brugge is een onderwijsstad vol kansen die onze jeugd doet groeien. Iedereen telt mee en iedereen krijgt hier kansen.

Brugge is een stad waar zorg zeer hoog op de agenda staat. We fuseren de ziekenhuizen en maken plannen om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Samen zetten we in op een klantgerichte administratie. We realiseren een huis voor de Bruggeling in een van de mooiste gebouwen van de stad, het Minnewater.

Brugge is een stad van en voor iedereen. Wie niet mee kan of beperkingen heeft, laten we niet vallen. Een stad die groeit, laat iedereen groeien. Een groeiende stad, waar armoedecijfers niet groeien.

Brugge laat individuen en verenigingen groeien. Subsidies zijn altijd doelgericht.

Groeien kan je enkel als je slim investeert en kosten beheerst. We denken ook aan toekomstige generaties.

Groei betekent ook dat we luisteren en draagvlak creëren. We willen niet leven in conflict, maar informeren en zetten inspraak hoog op de agenda. Ook de stadslijst zal een prioriteitenlijst opmaken na een bevraging van de Bruggeling en deze ook laten uitrekenen en uittekenen.

Groeien betekent ook durven keuzes maken en keuzes maken vergt moed alsook het verdedigen van je standpunten.