Ga naar de inhoud

GEREALISEERD IN ZWANKENDAMME

Met een grote toewijding aan onze geliefde stad en haar deelgemeenten is het onze ambitie om Brugge te zien blijven groeien, bloeien en boeien in de komende periode. Onze visie op de toekomst van deze prachtige stad borduurt voort op reeds behaalde realisaties waarvoor Schepen Van Volcem, bevoegd voor het publieke domein, financiën en eigendommen veel realiseerde voor de Bruggeling.  Ze liet de stad en haar inwoners bloeien. Op deze weg wenst VOORBRUGGE door te gaan. Het boeit ons om mensen te laten bloeien en groeien in een kwalitatieve omgeving waar het leuk is om te wonen, te werken en te genieten.

Heb jij nog ideeën om Zwankendamme beter te maken? Laat het ons zeker weten door een mailtje te sturen naar [email protected]

1. Heraanleg van rijweg en voetpaden op de Lisseweegse Steenweg tot en met de parking van AGC

Schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem nam in 2022, in het kader van het voetpadenplan, het initiatief om de Lisseweegse Steenweg, vanaf nummer 88 tot en met de parking van bedrijf AGC, grondig aan te pakken. Te lang werden voetpaden verwaarloosd en niet vernieuwd maar sedert deze legislatuur draait de dienst openbaar domein op volle toeren.

Tijdens de werkzaamheden voerde de aannemer telkens aan één zijde van de weg werken uit aan de voetpaden. Daarnaast werd ook de rijweg opnieuw geasfalteerd.

De voetpaden werden ook onthard met plantvakken die de week nadien werden ingezaaid en in het najaar werden voorzien van bomen en bloembollen.

2. Heraanleg Lisseweegse Steenweg en Wulfsburge

In november 2023 start men met de heraanleg van de Lisseweegse Steenweg en Wulfsburge. Deze werken zijn nodig vanwege de slechte staat van het wegdek en riolering. Het doel is een duurzame heraanleg met gescheiden riolering, 26 nieuwe bomen en grasdallen als parkeerplaatsen. 

Bewonersinput is meegenomen in het ontwerp van de plannen. Er komt dus een gescheiden rioleringsstelsel om overstromingsproblemen te verminderen en 500 m² verharding wordt vervangen door groen. We planten 26 nieuwe bomen, samen met bloeiende planten als onderbeplanting. Om de verkeersveiligheid te waarborgen, zullen verschillende snelheidsremmende maatregelen worden genomen, waaronder verkeersdrempels op kruispunten en een verkeerseiland ter hoogte van de parking op het kruispunt met Wulfsburge. De werken worden in 6 fasen uitgevoerd. 

De geschatte kosten zijn €1.929.802,07, waarvan de stad €420.714,62 betaalt. Het stadsbestuur blijft investeren in infrastructuur en leefomgeving en gelooft dat deze heraanleg de levenskwaliteit van de inwoners aanzienlijk zal verbeteren.

3. Uitvoering westelijke bufferzone en verfraaiing Lisseweegs Vaartje

Het realiseren van een bufferzone tussen de sporenbundel en Zwankendamme is een belangrijk project van Mercedes Van Volcem, schepen van openbare ruimte en financiën, voor de omgeving. De werkzaamheden vatten reeds in 2022 aan. 

De sporenbundel, die een belangrijke rol speelt in het transport van goederen en passagiers, ligt in de nabijheid van Zwankendamme. Hoewel dit transportnetwerk van cruciaal belang is voor de lokale economie en mobiliteit, begrijpt het stadsbestuur ook de zorgen van de bewoners over de veiligheid en mogelijke overlast die hiermee gepaard kan gaan.

Om deze zorgen aan te pakken en de leefbaarheid van Zwankendamme te verbeteren, werd het idee van een bufferzone geopperd. Deze zone fungeert als een fysieke barrière tussen de sporenbundel en de woonwijk.

Naast geluidswerende constructies werden ook reeds groene beplantingen aangelegd die niet alleen het geluid absorberen, maar ook een esthetisch aantrekkelijke omgeving creëren voor de bewoners.

De realisatie van de bufferzone zal het resultaat zijn van intensieve samenwerking tussen het stadsbestuur, de betrokken autoriteiten en de bewoners van Zwankendamme. 

Langs het Lisseweegs Vaartje realiseerde het stadsbestuur vier wegversmallingen, die ervoor moeten zorgen dat het verkeer er minder snel rijdt. De wegversmallingen bestaan uit overrijdbare paaltjes en wegmarkeringen met een fietsdoorsteek aan de rechterkant.

4. Fietsen op de F31 door Zwankendamme 

Bij de aanleg van de A11, de snelweg naar Zeebrugge, is er veel aandacht besteed aan het creëren van veilige fietspaden. Steeds meer havenarbeiders maken dan ook dankbaar gebruik van deze nieuwe mogelijkheid. Samen met de Vlaamse Regering wenst Mercedes Van Volcem dan ook werk te maken van een volledig veilige fietssnelweg tussen het centrum van Brugge en de haven. 

Fietssnelweg F31 loopt op dit moment al parallel aan de spoorlijn van Brugge tot Lissewege. Een studie zal uitmaken hoe de fietssnelweg het best verder ontwikkeld wordt tot aan de haven door Zwankendamme. Stad Brugge geeft dan ook prioriteit aan de verdere uitbouw van deze fietssnelweg. 

5. Lisseweegse Steenweg extra parkeerplaatsen

Op de Lisseweegse Steenweg, ter hoogte van de huisnummers 124-146, zal een geordende parkeerzone komen om de parkeersituatie te verbeteren. Om dit te realiseren, zullen witte markeringen op de weg worden aangebracht. Er kunnen op die manier 24 parkeerplaatsen georganiseerd worden, waarvan 2 plaatsen voor personen met een handicap en 2 plaatsen voor elektrische wagens. Voor bestuurders wordt het gemakkelijker om te zien waar ze hun voertuig kunnen parkeren. Deze geordende parkeerzone zal bijdragen aan een betere verkeersdoorstroming en een georganiseerd straatbeeld. Het is een welkome toevoeging aan de infrastructuur van de Lisseweegse Steenweg en draagt bij aan een efficiënter gebruik van de beschikbare parkeerruimte in het gebied.

6. Extra parkeerplaatsen Zwankendammestraat

7. Bloemen in Zwankendamme

In de afgelopen legislatuur heeft Mercedes Van Volcem, schepen van bloemen, met groot enthousiasme geïnvesteerd in het planten van bloembollen doorheen de stad. Deze kleurrijke initiatieven hebben niet alleen gezorgd voor een betoverend landschap, maar hebben ook de inwoners van de stad laten genieten van prachtige bloemen die de straten en openbare ruimtes hebben opgefleurd.

In 2018, vorige legislatuur, bloeiden nog ongeveer 115.000 bloembollen in Brugge. Sedert deze legislatuur groeide dit aantal aanzienlijk. Met 425.000 bloembollen in 2019, 630.000 in 2020, 540.000 in 2021 en 455.000 bloembollen in 2022 staat de teller deze legislatuur al op meer dan 2 miljoen! 

Met veertien verschillende soorten die van januari tot juni in volle glorie bloeiden, is het overal in Brugge en haar deelgemeenten een kleurrijk spektakel. In Zwankendamme werden deze bestuursperiode al bloembollen geplaatst in de Lisstraat, de Lisseweegse Steenweg, de Doornweg, Zwankendammestraat en de Gaarlemstraat.

De keuze voor verwilderingsbloembollen is een slimme zet. Deze bloembollen vermeerderen zichzelf op natuurlijke wijze en brengen kleur en een verhoogde belevingswaarde in gazons en graslanden. Bovendien zijn veel van deze bloembollen geschikt voor schaduwrijke plekken onder bomen, waar andere bloeiende planten het moeilijker hebben om te gedijen.

Met deze grootschalige inspanning om bloembollen te planten, laat schepen van openbaar domein Mercedes Van Volcem zien dat ze niet alleen oog heeft voor de visuele pracht, maar ook voor het creëren van een bloeiende en aangename stad. Het planten van bloembollen is een investering in een kleurrijke omgeving maar evengoed een investering in de sociale cohesie. Bewoners en bezoekers zullen nog vele seizoenen kunnen genieten.

8. Ooievaarsnesten en bloementorens 

Naast investeringen in het aanplanten van bloembollen op het openbaar domein, plaatste Mercedes Van Volcem in Zwankendamme ook hanging baskets, ooievaarsnesten, bloementorens en bloempotten in cortenstaal

Bij aanvang van de ambtstermijn waren er slechts 20 bloemtorens in de stad. Het stadsbestuur leverde de afgelopen jaren extra inspanningen waardoor maar liefst 56 extra bloementorens konden geplaatst worden. 5 daarvan zijn te bewonderen in Zwankendamme. 

Afgelopen jaar mocht de dienst openbaar domein opnieuw 25 ooievaarsnesten plaatsen in de stad en haar deelgemeenten, waarvan er drie te bewonderen zijn in Zwankendamme. 

Deze initiatieven hebben geleid tot een aantrekkelijke en levendige omgeving in Zwankendamme. Ze dragen bij aan de schoonheid en charme van de stad en zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers kunnen genieten van een aangename en groene leefomgeving. Het stadsbestuur blijft zich inzetten voor dergelijke projecten om de levenskwaliteit en het welzijn van de gemeenschap te bevorderen.

9. Tuinhuis en bijenhal vrolijken buurttuin Zwankendamme op

De buurttuin in Zwankendamme heeft afgelopen legislatuur een uitbreiding ondergaan met de toevoeging van een nieuw tuinhuis en een bijenhal. Op verzoek van de tuiniers heeft de stad Brugge in het najaar van 2020 werkzaamheden uitgevoerd om de buurttuin te verbeteren en het gebruik ervan te optimaliseren.

Met deze werkzaamheden wilde het stadsbestuur de buurttuin opwaarderen en het gebruik ervan optimaliseren. Het resultaat mag er dan ook zijn. De investering bedroeg 107.000 euro.

De buurttuin, die sinds 2016 naast de volkstuintjes in Zwankendamme bestaat, wordt enthousiast gebruikt. De tuin bestaat uit een groot centraal gedeelte met een serre, omringd door individuele percelen. Het centrale gedeelte wordt gemeenschappelijk gebruikt als plantbed voor kruiden en groenten. Veertien gezinnen met groene vingers kunnen op hun eigen perceel groenten en fruit naar hun eigen smaak kweken. 

Daarom is er een splinternieuw tuinhuis gebouwd waar gezinnen na het tuinieren hun gereedschap kunnen achterlaten. Dit voorkomt dat ze steeds alles heen en weer moeten vervoeren en gevaarlijke manoeuvres op de fiets moeten uitvoeren, wat een groot voordeel is.

Om milieuvriendelijk tuinieren te bevorderen, wordt het water van het tuinhuis opgevangen in een nieuwe regenwaterput met een capaciteit van 10.000 liter. Dit water kan worden hergebruikt met behulp van een handwaterpomp naast het tuinhuis, waardoor de fruit- en groenteplanten tijdens de warmere maanden voldoende water krijgen. Daarnaast heeft de stad ook een composttoilet en een picknickbank toegevoegd om de buurttuin nog praktischer en milieuvriendelijker te maken.

Gezien het feit dat Brugge eind 2020 werd uitgeroepen tot de bijenvriendelijkste gemeente, kon een bijenhal niet ontbreken. De bijenhal in Zwankendamme krijgt een speciale plek naast de bestaande serre.

Met deze uitbreiding en toevoegingen aan de buurttuin in Zwankendamme toont de stad Brugge haar toewijding aan het faciliteren van gemeenschapsgericht tuinieren, het bevorderen van milieuvriendelijke praktijken en het creëren van een bijvriendelijke omgeving. De buurttuin zal nu nog functioneler en aantrekkelijker zijn voor de tuiniers en de lokale gemeenschap.

10. Bruggeling draait niet meer op voor rioolaansluiting

Schepen van publieke ruimte en financiën Mercedes Van Volcem nam in 2020 een belangrijke beslissing om bewoners te ontlasten van de kosten voor het aansluiten en herstellen van hun woning op de riolering. Voorheen waren de bewoners zelf verantwoordelijk, zelfs als de aansluiting op de openbare weg lag.

Onder leiding van schepen Mercedes Van Volcem heeft de dienst Openbaar Domein samen met Farys een nieuwe regeling uitgewerkt voor huisaansluitingen. Farys neemt nu de eigendom, aanleg en het structurele beheer van het gedeelte van de huisaansluiting dat zich op het openbaar domein bevindt op zich. Zij zullen kosteloos zorgen voor de aanleg en het herstel van defecte aansluitingen. Farys beschikt dag en nacht over een ruimingsfirma en aannemer om eventuele calamiteiten snel op te lossen.

Met deze maatregel wil men bewoners ontlasten en een betere garantie bieden voor de kwaliteit van de rioolaansluitingen en bovenliggende wegenis in de stad.

11. Nieuw speelplein in de Gaarlemstraat

Het speelplein aan de Gaarlemstraat en Doornweg in Zwankendamme kreeg in 2021 een nieuwe aanblik. Het vernieuwde speelplein is een ware verrijking voor de buurt en biedt een sociale meerwaarde voor jong en oud. Met een investering van ongeveer 235.000 euro, kreeg het speelplein een vernieuwing in topuitvoering.

De bestaande functies zoals petanque, basket en voetbal werden behouden. We steken ze in een nieuw jasje met een frisse toets waardoor het speelplein opnieuw vele jaren aantrekkelijk wordt. Naast een basketbalring, een klein skatepark en een pannavoetbalarena is er ook een afgesloten openluchtvoetbalruimte en een ‘hangplek’ voor jongeren. 

Voor de jongere generatie creëerden we twee speeleilanden met opvallende kenmerken zoals een piramidenet en een korfschommel. Uiteraard mocht een speeltoestel met glijbaan niet ontbreken. De speelterreinen worden op een natuurlijke wijze afgebakend met bomen.

Bij de aanleg van het pad vanaf de Doornweg werd zorgvuldig omgegaan met de bestaande populieren, om de wortels van de bomen niet te beschadigen. Het toegangspad vanaf de Gaarlemstraat sluit aan op het pad naar het parochiaal centrum.

Ook werd een wadi geïntegreerd in de verharde oppervlaktes. Het filtersysteem zorgt voor een buffer bij hevig onweer en zal het water afleiden naar de riolering. Deze strook wordt omringd door oeverplanten die helpen bij de verwerking van het water. Het schoolgebouw wordt afgeschermd van het speelplein door middel van groene beplanting. Ook het polyvalent zaaltje wordt omringd door natuurlijke afscheidingen. Onder de bestaande populieren in het parkje zullen bloembollen zorgen voor extra kleur en levendigheid. 

Daarnaast werden er nog eens 3 hoge bomen toegevoegd aan het terrein. De nieuwe aanpak van het speelplein omvat groene elementen, speelruimte en sociale ontmoetingsmogelijkheden. 

12. Op vraag van de petanquevereniging werden terreinen ook uitgebreid

Naast nieuwe spelmogelijkheden voor kinderen en jongeren breidden we de bestaande petanqueterreinen uit van 7 banen naar 10 banen. De lokale petanquevereniging zag hiermee haar vraag ingewilligd. Bewoners en belanghebbenden werden bij het ontwerpproces betrokken om de invulling van de openbare ruimte mee te helpen bepalen. Er kwam een terrasje en picknickbanken met zicht op het vernieuwde speelplein.

Zo komen jong én oud samen op eenzelfde plek!

13. Hondenloopweide als bufferzone

Naast de inrichting van de westelijke bufferzone, richten we ook een oostelijke buffer in aan de andere zijde van het dorp rond de hoeve. Dit deel is volledig opgezet vanuit de stad. We voorzien een hondenloopweide, groenschermen en graspaden voor wandelaars van aan de Lisseweegse Steenweg tot aan de parking van AGC. Er komt een extra ingang langs de Lisseweegse steenweg.

Er worden een vuilnisbak en picknickbank voorzien aan de hondenloopweide. Ook mensen met een rolstoel of kinderwagen zullen gemakkelijk het domein kunnen bezoeken. Op een zo natuurlijk aanvoelende manier zal de site beheerd en gebruikt kunnen worden. Door de grazers zal het domein weinig tot geen onderhoud vragen

Veel bewoners van Zwankendamme waren het idee van een bufferzone met hondenloopweide wel genegen. De dienst Openbaar Domein gaf de suggestie van een hondenloopweide door aan de Vlaams landschapsmaatschappij (VLM) die dit voorstel nu zal afwegen. Buurtbewoners ontvangen later bijkomende info over de voortgang van dit project.

PLANNEN VOOR ZWANKENDAMME

JOUW SUGGESTIE VOOR ZWANKENDAMME

Heb jij nog suggesties Voor Zwankendamme? Laat het dan zeker weten door te mailen naar [email protected]