Ga naar de inhoud

GEREALISEERD IN SINT-MICHIELS

1. Nieuw wijkpark Ten Boomgaarde kleurt Sint-Michiels

In Sint-Michiels werd tijdens deze bestuursperiode een opmerkelijk project gerealiseerd: het nieuwe wijkpark Ten Boomgaard. Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem trok dit project over de streep en is tevreden met het resultaat. “Dit park combineert recreatie, waterbeleving en natuur op een harmonieuze manier en heeft als centraal punt de open Kerkebeek”. 

De realisatie van dit waterrobuuste park draagt bij aan de bestrijding van wateroverlast in Sint-Michiels. Het breng natuur, mobiliteit, veiligheid en klimaat samen. Naast een park, wordt ook de Kerkebeek, die voordien door een betonnen koker liep, opengelegd. Hierdoor kan het water in de bodem infiltreren, wat de waterkwaliteit bevordert en verkoeling biedt in warme periodes.. Om dit te realiseren, werd het fietspad over de Kerkebeek opengemaakt, zodat de beek door het nieuwe wijkpark kan stromen. De stedelijke groendienst zal het water in de toekomst gebruiken om bomen en struiken in het Brugse openbaar domein te besproeien.

Tegelijkertijd biedt het park een oase van rust en ontmoetingsmogelijkheden voor buurtbewoners. Diverse recreatieve elementen zullen worden voorzien, waaronder een fietsbrug, spelelementen, petanqueveld en zitelementen.

2. Parken in Sint-Michiels

  • Park Edgard Desmet Plantsoen hersteld en vernieuwd

Schepen Van Volcem hield het niet bij praatjes, maar maakte écht werk van haar visie om te vergroenen en de leefbaarheid te verbeteren in Brugge en haar deelgemeenten. Het herstel en de vernieuwing van het Edgard Desmet Plantsoenpark in Sint-Michiels is hier ook een resultaat van. Het plantsoen, dat ooit diende als locatie voor de thuiswedstrijden van Cercle Brugge, kreeg zijn groene uitstraling terug na saneringswerken in 2020, toen de aanwezigheid van asbest werd ontdekt.

Bij de heraanleg in 2017 werd asbest gevonden, dat afkomstig bleek te zijn van het voormalige Edgard Desmet-stadion waar Cercle Brugge zijn wedstrijden speelde tussen 1922 en 1974. Tijdens die heraanleg verdween het populaire petanqueveld dat er eerder gelegen was. Schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem, heeft zich echter ingezet om dit te herstellen. Het petanqueveld werd tijdens de zomer opnieuw beschikbaar gesteld voor de omwonenden om te gebruiken.

De inwoners van Sint-Michiels genieten opnieuw volop van een groene en aangename ontmoetingsplek in hun buurt. 

  • Leyselepark

In 2018 kregen het speelplein en het groen in het Leyselepark een make-over. In het park zijn ook outdoor fitnesstoestellen te vinden.

  • Park De Rode Poort

Het bijna 5 hectare grote domein De Rode Poort nabij de Rijselstraat in Sint-Michiels heeft de stad in bruikleen bij de eigenaars. Dit park wordt als wandelpark opengesteld voor bezoekers en inwoners van de stad.

  • Bloemenoord

Het parkje Bloemenoord langs de Rijselstraat in Sint-Michiels behoorde oorspronkelijk bij het kasteel Bloemenoord. Dit kasteelparkje is nu afgescheiden van het kasteel en werd aangekocht door de stad om als park te gebruiken. Een centrale vijver en glooiende hellingen typeren het park.

3. Bossen in Sint-Michiels

  • Bosje Claeys

Het Bosje Claeys, een eiken-beukenbos met onverharde wandelpaden, is gelegen langs de Kerkebeek en Rietlaan in Sint-Michiels. Het provinciedomein Tillegem is bereikbaar via een fiets- en voetgangersbrug. Het volledige bos is opengesteld als speelzone voor de nabijgelegen jeugdbewegingen en scholen.

  • ’t Speelhof

Het domein ’t Speelhof is volledig opengesteld als speelzone. Dit eiken-beukenbos is toegankelijk vanaf de straat ’t Speelhof.

  • Magdalenagoed-Smisjesbos

Dit domein van 18 hectare groot, gelegen in Sint-Michiels, vormt samen met het Beisbroekbos, Tudor en Tillegembos een zuidelijke groene gordel in Brugge. Dit bos is ideaal voor wandelingen en fietstochten.

  • Lappersfortbos

In het Lappersfortbos in Sint-Michiels is een variatie aan parkbos, open plekken, moerassig populierenbos en hooilanden te vinden. Doorheen dit domein kabbelt het Zuidervaartje.

  • Brugse stadsbossen

De Brugse stadsbossen Tudor, Chartreusinne, Foreest en Beisbroek zijn in totaal 213 hectare groot. Schepen Van Volcem kon ervoor zorgen dat het Beisbroekbos deze legislatuur met 24 hectare uitbreidt: van 99 naar 122 hectare. De Rode Dopheide en Tillegembos vervolledigen deze groene cluster. Deze groene gebieden liggen op de grens tussen Sint-Michiels en Sint-Andries. Hierdoor telt deze groene cluster in de stad in totaal 345 hectare aan bos.

4. Uniek project op de Xaverianen-site in Sint-Michiels

Na tweeënhalf jaar werken werd het project op de Xaverianen-site in Sint-Michiels opengesteld naar de buitenwereld. Het resultaat is een knap staaltje architecturale kwaliteit en een energievriendelijke constructie. Veel (sport)verenigingen vinden er hun thuishonk, alsook een bibliotheek en nieuwe eet- en drinkgelegenheid genaamd ‘Tafel en Toog van Xaverius’. 

De deelgemeente had dringend nood aan meer sportinfrastructuur. Daar is in ruime mate aan voldaan. Met een oppervlakte van maar liefst 2140 m² biedt de site onderdak aan meer dan twintig sportverenigingen. De sportzaal met tribune, de gevechtsportzaal, de danszaal, kleedkamers en opslagruimte voor sportmateriaal zijn beschikbaar voor gebruik. Ook culturele verenigingen zijn welkom op de site, met een polyvalente cultuurzaal, repetitielokalen, een artiestenkleedkamer en vergader- en tentoonstellingsruimtes.

Schepen van financiën en eigendommen Mercedes Van Volcem maakte voor deze investering zo’n 13,7 miljoen vrij. Deze investering omvat zowel het gebouw, de ondergrondse parkeergarage als de omgevingsaanleg. 

5. Nieuw fietspad Koningin Astridlaan

Tijdens de zomer van 2022 mocht schepen Mercedes Van Volcem, net voor de start van het nieuwe schooljaar, aankondigen dat het vernieuwde fietspad langs de Koningin Astridlaan voltooid is. Dit fietspad vormt een belangrijke fietsroute tussen Sint-Michiels en Sint-Andries en werd dus tijdig vernieuwd zodat scholieren op 1 september vlot en veilig naar school konden fietsen.

De aanleiding voor deze werken was de vernieuwing van de onderliggende waterleiding. Dit bood een uitstekende gelegenheid om ook het fietspad grondig te vernieuwen. Als Schepen van Openbaar Domein is het een prioriteit van schepen Van Volcem om de fietsinfrastructuur in de stad, en haar deelgemeenten, te verbeteren en te zorgen voor veilige en comfortabele fietsroutes.

De vernieuwing van het fietspad langs de Koningin Astridlaan kadert binnen het Kopenhagenplan, een initiatief waarbij de Vlaamse Regering lokale besturen ondersteunt bij investeringen in fietsinfrastructuur. Door gebruik te maken van deze ondersteuning, blijft het kostenplaatje voor de stad Brugge beperkt tot € 39.504.

6. Koning Albert I-laan: van lelijke eend naar mooiere zwaan

De Koning Albert 1-laan is een belangrijke laan voor Brugge. Het is een goede zaak dat men deze heeft kunnen opwaarderen. De laan dient tevens als toegangsweg tot het historische centrum van Brugge en draagt bij aan de leefbaarheid van Sint-Michiels.  

De Koning Albert I-laan is een van de belangrijkste lanen van Brugge en strekt zich uit van de afrit van de autostrade in Loppem tot aan het Station van Brugge. Het is een gewestweg beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer, terwijl de ronde punten en voetpaden onder het beheer van de stad vallen. De groenvoorziening langs deze laan was niet duurzaam aangelegd en slecht onderhouden. In samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer werden dus stappen gezet om de laan te vergroenen en leefbaarder te maken. 

Het vernieuwingsproject werd in verschillende fasen uitgevoerd. In een eerste fase werden de twee rotondes aangepakt en voorzien van bomen en bloemen. Deze rotondes worden elk jaar verder verfraaid. Het stationsplein zelf werd in 2019 aangepakt en voorzien van groen en ontharding. De positieve reacties van zowel de burgers als de gebruikers van het stationsplein waren veelbelovend. Hoewel er nog verdere plannen zijn om meer ontharding en vergroening te realiseren, wordt het plein ook gebruikt door studenten, wat verdere overleg vereist.

Deze maand zijn er onthardingswerken gepland in het projectgebied tussen het rondpunt Koning Albert I-laan/Koningin Astridlaan en het stationsplein aan de zijde van Sint-Michiels. Deze werken zijn van groot belang, niet alleen om de stad aan te passen aan hevige regenval, maar ook om ervoor te zorgen dat het hemelwater zoveel mogelijk kan infiltreren en het rioleringsstelsel niet overbelast wordt. Daarnaast worden er 35 nieuwe bomen geplant om de laan groener, mooier en leefbaarder te maken.

De architectuur in dit gedeelte van de laan is de afgelopen jaren sterk verbeterd en we pakken nu ook het openbaar domein aan. We vergroenen de parkings aan beide zijden van de laan, ontharden verharde zones en bebloemen de berm bij de oesterparking van het station, waardoor het zicht op het plein en vanuit het kamgebouw aantrekkelijker wordt. Overbodig verharde voetpadzones worden onthard en vervangen door graszones met hoogstammige bomen en voorjaarsbloeiende bloembollen. We streven naar een uniform beeld van een groene laan met imposante bomen.

Het project omvat onder andere de aanplant van 35 nieuwe hoogstammige bomen, 883 m² ontharde oppervlakte, 38.000 nieuwe bloembollen en 509 m² nieuwe vaste plantenborders. De totale kostprijs, inclusief btw, bedraagt € 147.334,26.

Bij de parkeerplaats ter hoogte van huisnummers 66-78 zal de bestaande groenbeplanting, gras en bomen, heraangelegd worden. Hier kiezen we voor groenblijvende, droogteresistente heesters (Steeneik) en hoogstammige sierkersen, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen.

De derde fase, tussen Bosrand en Kinepolis, bevindt zich momenteel in het ontwerpstadium. We onderzoeken hoe we ook dit gedeelte verder kunnen vergroenen in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, en we plannen de uitvoering hiervan eind 2022.

Ik ben trots op het resultaat van de vernieuwing van de Koning Albert I-laan en wil mijn waardering uitspreken voor alle betrokken partijen die hebben bijgedragen aan het succesvol afronden van dit project. Dankzij deze vernieuwing is de laan groener, aantrekkelijker en leefbaarder geworden voor alle inwoners en bezoekers van Sint-Michiels. Als Schepen van Openbaar Domein zal ik blijven streven naar verdere verbeteringen van onze stadsinfrastructuur en het creëren van aangename leefomgevingen voor onze gemeenschap.

7. Schepen Van Volcem investeert in vernieuwde voetpaden voor betere leefbaarheid in Sint-Michiels en Sint-Andries

Deze bestuursperiode zet schepen van publieke ruimte, Mercedes Van Volcem, zich in voor de aanpassing van diverse voetpaden in de deelgemeenten Sint-Michiels en Sint-Andries. In totaal investeerde de stad Brugge 669.500 euro in deze projecten die de leefbaarheid en toegankelijkheid van de buurt aanzienlijk zullen verbeteren.

Tien straten werden aangepakt. In Sint-Michiels zijn dat Ten Boomgaard, de Parklaan, Sint-Arnoldsulaan en Walakker.

In Ten Boomgaard werd de huidige toestand volledig uitgebroken en identiek heraangelegd. 

De Parklaan, Sint-Arnolduslaan en Walakker kregen allemaal een nieuw voetpad en hiervoor investeerde de stad 242.000 euro. 

Deze aanpassingen hebben een positieve impact op de leefbaarheid en toegankelijkheid van de buurt en maken tevens deel uit van het voetpadenplan van Schepen Van Volcem.

8. Nieuwe invulling site Veemarkt

Het schepencollege van Brugge gaf in 2020 groen licht voor het veelbelovende masterplan van de site Veemarkt in Sint-Michiels. Deze historische locatie zal een nieuwe, dynamische invulling krijgen waarbij een harmonieuze mix van wonen, werken, leven en ontspanning centraal staat. De site werd ongeveer een jaar geleden aangekocht door de Global Estate Group, die samen met de gerenommeerde ontwerpers Olivier Salens architecten en bureau context een ambitieus plan heeft ontwikkeld dat de diverse functies van de locatie op een geïntegreerde wijze samenbrengt.

Een belangrijk aspect van het masterplan is het behoud en renovatie van een deel van de oude Veemarkt, dat zal dienen als een overdekte, multifunctionele publieke ruimte. Deze ruimte zal niet alleen plaats bieden aan de traditionele zondagsmarkt, maar ook aan een scala aan andere activiteiten, waardoor het een bruisende ontmoetingsplek wordt voor zowel bewoners als bezoekers.

Daarnaast zal de site ook ruimte bieden voor ondernemingen, horecagelegenheden en de bouw van circa 200 nieuwe woningen. Hierdoor ontstaat een levendige en levendige omgeving waarin mensen kunnen wonen, werken en ontspannen in een uitgebalanceerde leefomgeving.

Met het oog op de mobiliteit en de behoeften van de bewoners en bezoekers zal er ondergronds ook een ruime parkeergelegenheid worden gerealiseerd wat bijdraagt aan het comfort en de bereikbaarheid van de site.

9. Onderhoudswerken aan Sint-Michielse wegen

In Sint-Michiels zijn tijdens deze legislatuur verschillende onderhouds- en infrastructuurwerken uitgevoerd en gepland om de leefbaarheid en veiligheid van de buurt te verbeteren.

Een van de uitgevoerde projecten was de heraanleg van de langsparking langs de Koning Albert I-laan, waar een ventweg is gecreëerd om het verkeer veiliger te laten verlopen. Ook werden er herstellingen uitgevoerd aan verschillende wegen, zoals de Wagenbruggelaan, Sint-Michielslaan, Leiseleveld en Sint-Arnolduslaan, om de rijweg in goede staat te houden.

Daarnaast zijn er ook verschillende onthardingsprojecten gerealiseerd. Zo heeft de balkonrotonde een ontharding ondergaan, evenals de Joseph Wauterstraat. Het doel van deze onthardingsprojecten is om meer groen en natuurlijke elementen toe te voegen aan de omgeving, wat niet alleen esthetisch aantrekkelijk is, maar ook bijdraagt aan een betere waterhuishouding en biodiversiteit.

In de planning staan nog enkele belangrijke werken, zoals de heraanleg van de Kooidreef, wat zal bijdragen aan een betere verkeersdoorstroming en een veiligere omgeving voor voetgangers en fietsers. Daarnaast worden er plannen gemaakt voor wegversmallingen in de Wagenbruggelaan en een nieuw kruispunt bij Ten Putte/Stokveldelaan, waardoor de verkeerssituatie op die locaties zal verbeteren.

Ook zijn er plannen om plateaus aan te leggen op verschillende locaties, zoals de Magdalenastraat bij het Sint-Lodewijkcollege en de Baron de Serretstraat/Walakker, om de snelheid van het verkeer te verminderen en de verkeersveiligheid te verhogen.

Het onderhoud en de verbeteringswerken in Sint-Michiels getuigen van het voortdurende streven naar een aangename en veilige leefomgeving voor de bewoners. De lokale overheid zet zich in om de buurt te voorzien van moderne infrastructuur en groene zones, zodat de wijk blijft evolueren naar een duurzame en aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te ontspannen.

10. Nieuwe bomen in Koning Albert 1-laan

Na de aanpak van de weg plantte de dienst van Openbaar Domein, maar liefst 20 grote bomen langs de Koning Albert I-laan, tussen Kinepolis en Frituur Bosrand. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft op vier verschillende locaties gezorgd voor de aanplanting van winterlinden, een Mongoolse Linde en kerselaren, waardoor het gebied een groenere uitstraling krijgt.

Naast deze aanplanting leverden de stadsdiensten al eerder inspanningen om de Koning Albert I-laan te vergroenen. In totaal zijn er al 37 bomen aangeplant, wat bijdraagt aan het vergroenen van onze invalslanen en het bevorderen van een groenere leefomgeving.

Met deze positieve ontwikkeling in het vergroenen van de Koning Albert I-laan kunnen bewoners en bezoekers nu genieten van een aangename en natuurlijke omgeving. De nieuwe bomen zullen in de komende jaren groeien en bloeien, waardoor ze niet alleen de straat opfleuren, maar ook een positieve invloed hebben op het milieu en de luchtkwaliteit.

11. Huis van de Bruggeling en ronde punten in Sint-Michiels in de bloemetjes

Schepen Mercedes Van Volcem heeft gedurende de afgelopen bestuursperiode opvallende inspanningen geleverd om meer bloemen en groen te integreren in het openbaar domein van Brugge. Ook in Sint-Michiels werden deze inspanningen met enthousiasme onthaald. De resultaten zijn zichtbaar in verschillende delen van de stad, waar bloemenpracht en groenvoorzieningen een verrijking vormen voor het stedelijke landschap.

In Sint-Michiels werden onder de bezielende leiding van schepen Van Volcem verschillende locaties voorzien van kleurrijke bloemen en groene beplanting. Zo werden bijvoorbeeld in de Koning Albert I-laan niet minder dan 36.000 narcissen van drie verschillende soorten geplant, terwijl de Koningin Astridlaan 5.000 krokussen en 2.000 narcissen van het ras ‘Hawera’ verwelkomde.

Ook het Huis van de Bruggeling in Sint-Michiels werd niet vergeten in de groene transformatie. Hier werden 500 narcissen van het ras ‘Carlton’ geplant langs de parkeerstrook, wat de omgeving een levendig en vrolijk karakter geeft.

De ronde punten kregen eveneens een groene upgrade. Het rondpunt ten Briele werd bijvoorbeeld verfraaid met 2.500 krokussen en 2.500 narcissen van het ras ‘Jetfire’, wat een prachtig en kleurrijk schouwspel oplevert voor wie de wijk doorkruist.

Naast deze inspanningen is ook het stationsplein onder handen genomen, waar in 2019 maar liefst 6.000 narcissen van het ras ‘Mount Hood’ werden aangeplant, samen met 1.000 sieruien. Deze bloemenzee fleurt het plein op en verwelkomt zowel inwoners als bezoekers met een vrolijke noot.

Verder zijn er nog vele andere locaties in de wijk waar bloemen en groen de omgeving sieren. De Abdijkbekestraat mocht rekenen op 2.500 krokussen en 2.500 narcissen van het ras ‘Thalia’, terwijl de Stokveldewijk en Veeweide binnenkort kunnen genieten van maar liefst 100.000 narcissen en krokussen die in de planning staan.

De inspanningen van schepen Van Volcem hebben ongetwijfeld bijgedragen aan een groenere en fleurigere omgeving in Sint-Michiels en de rest van Brugge. Met de aanplanting van bloemen en groen wordt niet alleen het stadslandschap verfraaid, maar ook een positieve impact gecreëerd op het welzijn en de beleving van de bewoners. De stad Brugge mag trots zijn op de verwezenlijkingen van schepen Van Volcem en haar team, en hoopt dat deze groene initiatieven in de toekomst nog verder zullen worden uitgebreid.

12. Herinrichting speelplein Binnenhof

Speelplein Het Binnenhof in Sint-Michiels onderging in 2021 een complete herinrichting, wat resulteerde in een gezelligere en veelzijdigere ontmoetingsplek voor jong en oud. De werkzaamheden gingen van start in december en hebben het plein getransformeerd tot een levendige en groene omgeving.

Een van de belangrijkste veranderingen is de opwaardering van het bestaande voetbalveldje en de twee voetbaldoelen. Het voetbalveldje is nu optimaal ingericht om sportieve activiteiten mogelijk te maken. Maar de herinrichting ging verder dan alleen sportfaciliteiten. Het plein is nu zo ontworpen dat het multifunctioneel is en voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt.

Het speelplein biedt nu ook ruimte om te picknicken en te ontspannen. Er zijn twee picknickbanken geplaatst waar mensen kunnen samenkomen en genieten van de buitenlucht. Bovendien is er gedacht aan extra comfort tijdens warme dagen; een van de picknickbanken kan worden verplaatst en in de schaduw worden gezet voor verkoeling.

Om het Binnenhof een groen en kleurrijk karakter te geven, zijn er twee grote plantenvakken aangelegd. Hierin zijn verschillende soorten planten, struiken, bloembollen en siergrassen geplaatst, wat zorgt voor een aantrekkelijk en levendig landschap. In het voorjaar zal de grasmat volledig zijn aangegroeid, waardoor het speelplein zijn volle pracht zal laten zien. Naar verwachting zal het plein dan eind april 2021 officieel heropend worden voor het publiek.

13. Groene speelzone in SBS De Geluksvogel in Sint-Michiels 

SBS De Geluksvogel in Sint-Michiels heeft besloten om een deel van de speelplaats te ontharden en om te vormen tot een groene speelzone. Met deze aanpassing wil de school meer natuurlijke elementen toevoegen aan de speelomgeving, zodat kinderen kunnen genieten van een groenere en avontuurlijkere speelplek.

In het kader van de ontharding werd een oppervlakte van 64 vierkante meter vrijgemaakt van verharding. Deze ruimte zal werd omgetoverd tot een groene speelzone, waarin extra bomen en boomstammen als speelelementen werden geïntegreerd. 

Het creëren van een groene speelzone heeft meerdere voordelen voor de kinderen. Daarnaast ligt de onthardging van de speelplaats en de toevoeging van groene speelelementen ook in lijn met de algemene trend van meer natuurinclusieve en kindvriendelijke speelruimtes. Het zorgt voor een gezondere en aantrekkelijkere omgeving waarin kinderen kunnen spelen, bewegen en sociale interactie kunnen hebben.

SBS De Geluksvogel erkent het belang van een groene speelzone voor de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. Door deze ontharding en vergroening zetten ze een positieve stap richting een meer natuurlijke en uitdagende speelomgeving. Het is een investering in de toekomstige generaties, waarbij ze kinderen de mogelijkheid geven om te genieten van de voordelen van een groene en speelse omgeving.

14. Nieuwe draai- en klimtoren voor de stedelijke basisschool in de Rijselstraat in Sint-Michiels

In de stedelijke basisschool in de Rijselstraat te Sint-Michiels stond een bestaande draai- en klimtoren op de speelplaats die in een verminderde toestand verkeert. Na inspectie blijkt dat het speeltoestel niet meer te herstellen is en niet langer voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen en het speelplezier te bevorderen, werd besloten om het huidige speeltoestel te laten vervangen door een nieuw exemplaar. Het nieuwe toestel werd op dezelfde plaats geplaatst.

Om een geschikt speeltoestel te vinden, heeft de stad Brugge een offerte-aanvraag ingediend bij vier mogelijke leveranciers. Na een zorgvuldige selectieprocedure zal het meest geschikte toestel worden gekozen om de speelplaats nieuw leven in te blazen.

15. Stadsvernieuwingsproject: De Nieuwe Kerkebeek

Het stadsvernieuwingsproject ‘De Nieuwe Kerkebeek’ in Sint-Michiels is een ambitieus plan dat draait om water en groen. Schepen Mercedes Van Volcem heeft als doel om duurzaamheid, natuur en groen te versterken in de buurt, wat zal bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving voor bewoners. Met het project worden de troeven van de openbare ruimte in Brugge vergroot en wordt de Kerkebeek, die in het verleden ingekokerd was, opnieuw een prominente aanwezigheid in de stad.

Met het vernieuwde ontwerp van de Kerkebeekomgeving willen we van Sint-Michiels een comfortabele en kwalitatieve omgeving creëren waar bewoners kunnen ontspannen en elkaar ontmoeten. Het project zal de wijk aanwakkeren tot actie en een toegevoegde waarde betekenen voor de stad, waar jong en oud kunnen genieten van water en groen.

16. Fietsverbinding Sint-Michielsestraat-Vaartdijkstraat

Dit project is al in de maak sinds het college van schepenen en burgemeester in 2021 een collegenota goedkeurde en de studie voor de realisatie toewees aan het studiebureau Sweco.

Deze fietsverbinding, die naadloos zal aansluiten op de plannen voor de Steenbruggebrug, is een belangrijke stap in het vergroten van de mobiliteit en het stimuleren van duurzaam transport in de omgeving van Sint-Michiels. De start- en projectnota’s zijn reeds goedgekeurd, en het tracé van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk is gewijzigd om de nieuwe fietsverbinding op te nemen.

De nieuwe fietsverbinding zal zich richten op de fietssnelweg F6 Brugge – Oostende en de Groene Gordelroute (de Abdijroute). Het zal een meerwaarde bieden voor een fijnmazig netwerk van fietspaden en de mobiliteit binnen Brugge en de omliggende regio verder bevorderen.

Met de nakende realisatie van deze fietsverbinding zal de stad Brugge haar inwoners en bezoekers meer mogelijkheden bieden om zich duurzaam te verplaatsen. Het project is een stap in de richting van een groenere en meer toegankelijke stad, waar fietsen wordt gestimuleerd en de leefbaarheid wordt verbeterd. De stad kijkt uit naar de voltooiing van dit belangrijke project, dat een positieve impact zal hebben op het dagelijks leven van de Bruggelingen.

17. Nieuw pompstation en bufferbekken op site VTI 

Op de site van het VTI in de Vaartdijkstraat werd een nieuw pompstation en bufferbekken gerealiseerd. Hierdoor zijn zowel de site van trein- en trambouwer Bombardier als het VTI-schoolgebouw nu aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel, wat zorgt voor schonere oppervlaktewateren. De werkzaamheden, met een totale kostprijs van 260.400 euro, hebben ongeveer tweeënhalve maand geduurd.

Voor de realisatie van het nieuwe complex had de school in eerste instantie gekozen voor waterzuivering via een rietveld, maar dit bleek niet haalbaar. Daarom heeft de school gekozen voor een alternatieve methode, namelijk de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Schepen van Openbaar Domein, Mercedes Van Volcem zet zich al de ganse bestuursperiode in om hemelwater van rioolwater te scheiden. “Vuil water moet daarbij zo goed mogelijk worden opgevangen en gezuiverd”, klinkt het bij de schepen. 

Het bufferbekken speelt een belangrijke rol, omdat het in geval van een technische storing van het pompstation het water gedurende 24 uur kan bufferen voordat het wordt weggepompt. De persleiding, met een lengte van 192 meter, loopt onder het kanaal van Gent en Oostende door. De voltooiing van het elektromechanisme staat gepland voor de tweede helft van augustus.

Met deze nieuwe infrastructuur voldoet het VTI aan de moderne normen voor riolering en waterzuivering, en draagt het bij aan de inspanningen om een schoner milieu te bevorderen. Het pompstation en bufferbekken zullen een belangrijke rol spelen in het efficiënt en duurzaam beheer van het water op de schoolsite en dragen zo bij aan een betere leefomgeving voor de leerlingen en medewerkers van het VTI.

18. Bloembollen kleuren Sint-Michiels

In de afgelopen legislatuur heeft het werd in Brugge, onder impuls van schepen van publiek domein Mercedes Van Volcem, met groot enthousiasme geïnvesteerd in het planten van bloembollen doorheen de stad.

In 2018, vorige legislatuur, bloeiden nog ongeveer 115.000 bloembollen in Brugge. Sedert deze legislatuur groeide dit aantal aanzienlijk. Met 425.000 bloembollen in 2019, 630.000 in 2020, 540.000 in 2021 en 455.000 bloembollen in 2022 staat de teller deze legislatuur al op meer dan 2 miljoen! Ook deelgemeente Sint-Michiels werd danig in de bloemetjes gezet door Mercedes Van Volcem.


In Sint-Michiels stopten we in vier jaar tijd (2019-2022) meer dan 150.000 bloembollen in de grond. Dit in de Koning Albert 1-laan, Torhoutsesteenweg, Canadasquare, Sint-Lodewijkscollege, begraafplaats, Joseph Wauterstraat, Koningin Astridlaan, Abdijbekestraat, Dorotheastraat, Xaverianen parking, Sanderspark, Stokvelde, Balkonrotonde Station, Rondpunt Ten Briele, Dorpstraat-Leiselestraat,  Kloosterhof, Sint-Godelievelaan, Albert Dyserynck en de Orchideeënlaan/Hoog Brabantlaan.

19. Groener stationsplein

Als schepen van openbaar domein zet Mercedes Van Volcem volop in op ontharden: dit maakt Brugge groener en leefbaarder. In 2023 wordt een ontharding van 4 hectare voorzien. Ook de achterkant van het station wordt groener gemaakt. In 2019 werd 580 m² onthard en werd dit ingevuld met planten en bloemen. Hiervoor ontving het plein de eerste plaats in de categorie Plein van VVOG. Dit plein kreeg heel wat positieve reacties, daarom besloot Van Volcem om te kijken hoe dit plein nog mooier gemaakt kon worden. In 2023 werd nog eens 210 m² extra onthard. “Het stationsplein is voor veel bezoekers de eerste kennismaking met de stad. Door extra te ontharden en het plein groener te maken, maken we zeker een goede indruk,” klinkt het positief bij Van Volcem. De vorm van de nieuwe plantvakken sluit aan bij de ontharding uit 2019. Om de jaarlijkse evenementen die op het plein plaatsvinden te laten doorgaan, werd een evenementenruimte van 2.800 m² voorzien.

20. Uitrol picknickplan op volle toeren

Om de leefbaarheid van de stad en haar deelgemeenten een boost te geven, stelde schepen Mercedes Van Volcem aan het begin van de bestuursperiode haar picknickplan voor. Ondertussen verloopt de uitvoering ervan vlekkeloos. In 2023 worden in totaal 439 nieuwe picknickbanken geplaatst op het openbaar domein. Een significant deel daarvan zal in Assebroek staan. 

Met de picknickbanken wil de Brugse schepen van Volcem meer dynamiek en beleving in het openbaar domein creëren. “Het openbaar domein leeft meer dan ooit. Als schepen van Openbaar Domein vind ik het prioritair dat we onze openbare ruimte praktisch inrichten met de beste accommodaties voor onze Bruggelingen. Met de picknickbanken bieden we de mogelijkheid om even halt te houden, uit te blazen of gezellig een babbeltje te slaan, maar ook je eigen picknick meebrengen op te eten in de publieke tuinen, parken en stopplaatsen. Samen genieten aan de picknicktafels is een goede optie”, aldus de schepen Van Volcem. 

In Assebroek komen dit jaar in totaal 42 nieuwe picknickbanken. Ze worden geplaatst op het Vinkenplein, Maaike Kerrebroeckstraat, ‘t Leitje, Het Paalbos, Ter Heide, Hoeve Hangerijn, A. Van Renterghemstraat, Kievitplein, Blauwvoetstraat, Felix Timmermanstraat, Daverlopark, Maria Asumpta Kerk, Caroline Poppstraat, Altebijstraat, Brugs Centraal Kerkhof, Rozenstraat, Steevens park, Opkenstraat en Zuiderakker.

21. Mercedes Van Volcem plant 6.000 boshyacinten bij Viro vzw

Bij Viro vzw in Sint-Michiels zijn maar liefst 6.000 prachtige boshyacinten geplant in 2021. Viro vzw is een bijzondere Brugse organisatie die zich inzet voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

Het park van Viro vzw is niet alleen een groene oase voor de organisatie zelf, maar ook toegankelijk voor de buurt. Hierdoor kregen niet alleen de cliënten van Viro, maar ook de omwonenden de kans om te vertoeven in een mooie en  inspirerende omgeving.

22. Hogescholen en Universiteit in Brugge, gelegen te Sint-Michiels

In Sint-Michiels, aan de achterkant van het station hebben we een kennispool gecreëerd. Hogeschool VIVES en de KU Leuven Campus Brugge hebben samen een gloednieuwe campus gebouwd. Momenteel bouwt Howest een nieuwe campus achter het station. Ook ter Groene Poorte, KTA Brugge en het Vesaliusinstituut zijn hier gelegen. Schepen Mercedes Van Volcem ijverde voor meer studentenhuisvesting, een gebouw van Upkot en The Student Village werden beide in de nabijheid van het station opgetrokken. Iedere jaar gaan Dag van de Jeugdbeweging en Welcome Student door aan de achterzijde van het station. Op deze manier maken we Brugge aantrekkelijk voor studenten en bedrijven.

23.Vaartdijkstraat: een unieke groene toegang tot de stad

Als schepen van openbaar domein heeft Mercedes Van Volcem plannen om de Vaartdijkstraat heraan te leggen. Een extra groene zone wordt hier voorzien. Op die manier wordt de Vaartdijkstraat een unieke, groene toegangsweg tot de stad.

24. Nieuwe wijk- en sportcentrum Xaverianen een waar succes!

Het nieuwe wijk- en sportcentrum Xaverianen in Sint-Michiels is een doorslaand succes gebleken, anderhalf jaar na de opening. De agenda van het centrum zit bijna altijd vol, en de zalen worden zeven dagen per week intensief gebruikt. Met maar liefst 41 actieve verenigingen biedt het centrum een breed scala aan sport- en cultuuractiviteiten voor jong en oud.

De sportinfrastructuur van het complex is indrukwekkend en omvat onder andere een grote sportzaal die in twee delen kan worden opgesplitst, een gevechtssportzaal, een danszaal en de kunstgrasvelden van Krachtbal Sint-Michiels. De verschillende zalen bieden de nodige accommodaties voor een optimale sportbeleving en zijn in trek bij diverse sportverenigingen. Van yoga en dans tot basketbal, volleybal, zaalvoetbal, turnen, badminton, judo, karate en schermen – een breed scala aan sporten vindt hier zijn thuis. In totaal wordt er wekelijks zo’n 140 uur aan sport beoefend, wat neerkomt op gemiddeld 20 uur per dag.

Ook de wijkbibliotheek in het centrum draait op volle toeren en heeft een toename gezien in het aantal uitleningen. In het jaar 2021 hebben meer dan 4.300 mensen maar liefst 78.000 boeken geleend, wat maar liefst een kwart meer is dan in 2019 toen de bibliotheek elders in de wijk was gevestigd. Dit bewijst dat het wijk- en sportcentrum in een duidelijke behoefte voorziet en een welkome toevoeging is aan het leven van de inwoners van Sint-Michiels en heel Brugge.

25. Nieuw indoorskatepark in Sint-Michiels

Na een intensieve zoektocht vonden we eindelijk een oplossing voor een indoor skatelocatie in Brugge. In 2021 vestigde zich een nieuwe skatehal Beastwood aan Grasdreef in Sint-Michiels. Dit initiatief is het resultaat van de inzet van dienst Eigendommen onder de bevoegdheid van schepen Mercedes Van Volcem. Skaters kunnen nu het hele jaar door hun favoriete sport kunnen beoefenen, ongeacht het weer.

Het is geweldig om te zien hoe de stad zich inzet voor de verschillende gemeenschappen en hun passies. We kijken uit naar de opening van de nieuwe skatehal aan de Grasdreef en zijn ervan overtuigd dat het een populaire plek zal worden voor alle skateliefhebbers in Brugge.

26. Stad Brugge koopt voormalige Godelievekerk

Stad Brugge heeft onlangs een belangrijke stap gezet met de aankoop van de voormalige Godelievekerk in Sint-Michiels. De Emmaüsparochie heeft hervormingsplannen waardoor de kerk te koop kwam te staan, en het stadsbestuur heeft deze kans met beide handen aangegrepen. Voor een bedrag van 240.000 euro werd de overeenkomst gesloten, waarmee de stad eigenaar wordt van het kerkgebouw en het kerkportaal.

De ligging van de kerk is bijzonder gunstig, aangezien deze een prominente plaats inneemt langs de Sint-Michielslaan en in de nabijheid van verschillende scholen gelegen is. Dit biedt talloze mogelijkheden voor verschillende bestemmingen van het gebouw. Zowel de buurt als omliggende scholen kunnen hier baat bij hebben. De stad Brugge onderzoekt momenteel grondig welke diverse bestemmingen mogelijk zijn voor de voormalige Godelievekerk en welke investeringen hiervoor nodig zullen zijn.

Met deze aankoop heeft Stad Brugge een belangrijk stuk patrimonium verworven, waarbij de toekomstige herbestemming ongetwijfeld een positieve impact zal hebben op de omgeving en de gemeenschap. De voormalige Godelievekerk zal een nieuw hoofdstuk ingaan in haar geschiedenis en hopelijk een waardevolle bijdrage leveren aan het culturele, sociale en educatieve leven in Sint-Michiels en omstreken. De plannen voor de herbestemming worden met veel belangstelling gevolgd en beloven een boeiende toekomst voor dit markante bouwwerk in Brugge.

27. Nieuwe zorgresidentie in Sint-Michiels

In Sint-Michiels ligt het woonzorgcentrum Ten Boomgaarde, dat een thuis biedt aan 112 Bruggelingen met zorgvraag. Een nieuwe zorgresidentie met 113 assistentiewoningen wordt gebouwd. 65-plussers die nood hebben aan groepsactiviteiten, extra diensten en beperkte zorg kunnen hier terecht.

28. Aanpassingen aan verschillende bushaltes in het kader van nieuw bussenplan

De Stad Brugge voert momenteel aanpassingen aan verschillende bushaltes door in het kader van het nieuwe bussenplan. Een van deze wijzigingen omvat de aanleg van een nieuwe bushalte in de Diksmuidse Heerweg, ter hoogte van huisnummer 284 en aan de overkant bij het kruispunt met de Zevenbergenlaan. Deze nieuwe haltes zullen aan beide kanten van de weg worden geplaatst.

De veranderingen in het busnetwerk komen voort uit het nieuwe bussenplan en het decreet ‘Basisbereikbaarheid’, dat is opgesteld door De Lijn en de Vlaamse Overheid en dat op 1 juli 2023 werd ingevoerd. Het nieuwe decreet heeft als doel de verkeersleefbaarheid te verbeteren door de bushaltes toegankelijk te maken voor alle gebruikers, ongeacht hun beperkingen of omstandigheden. Daarnaast streeft het naar een efficiëntere inrichting van de busroutes, gericht op de vraag en behoeften van de reizigers.

Voor Brugge betekent dit een integrale herziening van het Openbaar Vervoernetwerk. De halte in de Diksmuidse Heerweg is onderdeel van een nieuwe buslijn die vanaf 1 juli 2023 werd bediend. 

29. Bar Baron: ontspanning in Sint-Michiels

Kandidaat Voor Brugge David Daenens zet zich tijdens de zomermaanden volop in voor Bar Baron. Met deze gezellige zomerbar in de Rijselstraat in Sint-Michiels willen de organisatoren de buurtbewoners dichter bij elkaar brengen.

30. Padelvelden in Sint-Michiels

In Sint-Michiels kun je samen met vrienden of familie genieten van een spelletje padel bij de Tennisclub Sint-Michiels en bij Padelclub Todos. Tennisclub Sint-Michiels in de Xaverianenstraat 11 heeft vier padelterreinen. Padelclub Todos, gelegen naar de Kinepolis, heeft vijf padelterreinen ter beschikking.

PLANNEN VOOR SINT-MICHIELS

JOUW SUGGESTIE VOOR SINT-MICHIELS?

Heb jij nog suggesties Voor Sint-Michiels? Laat het dan zeker weten door te mailen naar [email protected]