Ga naar de inhoud

GEREALISEERD IN SINT-KRUIS

Met een grote toewijding aan onze geliefde stad en haar deelgemeenten is het onze ambitie om Brugge te zien blijven groeien, bloeien en boeien in de komende periode. Onze visie op de toekomst van deze prachtige stad borduurt voort op reeds behaalde realisaties waarvoor Schepen Van Volcem, bevoegd voor het publieke domein, financiën en eigendommen veel realiseerde voor de Bruggeling.  Ze liet de stad en haar inwoners bloeien. Op deze weg wenst VOORBRUGGE door te gaan. Het boeit ons om mensen te laten bloeien en groeien in een kwalitatieve omgeving waar het leuk is om te wonen, te werken en te genieten.

Heb jij nog ideeën om Sint-Kruis beter te maken? Laat het ons zeker weten door een mailtje te sturen naar [email protected]

Een deelgemeente bloeit door vernieuwing en investeringen in het publiek domein: minstens 35 realisaties in Sint-Kruis

1. Nieuw Steevenspark en veilig fietsverkeer rond Veltembos

door de daadkracht van Mercedes Van Volcem, schepen van publieke ruimte

Het Brugs stadsbestuur heeft zich ingezet voor de realisatie van het park Steevens in Sint-Kruis. In maart 2020 kocht het stadsbestuur een hoeve en omliggende gronden met als doel veilige fietsdoorgangen voor scholen te creëren, een park voor de buurt aan te leggen en het bos uit te breiden. 

De aankoop van de hoeve en gronden was een strategische zet om de percelen aan de Blauwvoetstraat, Felix Timmermansstraat en Zandtiende met elkaar te verbinden. Dankzij de bevoegdheden van Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein, Eigendommen en Financiën kon er onderhandeld worden over de aankoop en kon er budget worden vrijgemaakt voor de aanleg van fietspaden en het park.

Het creëren van veilige fietspaden is vooral belangrijk voor de scholieren die dagelijks te voet of met de fiets naar school gaan in Sint-Kruis. Voorheen was dit niet mogelijk vanwege de private weg, maar nu is er een veilige doorgang beschikbaar, waardoor de Vossesteert en Veltemweg ontlast worden. Gedurende deze legislatuur zijn er ook al andere verkeersmaatregelen genomen, zoals de aanleg van een verkeersplateau aan Ter Loo en een verkeersdrempel aan de Bossuytlaan.

Het park Steevens beslaat in totaal 2,8 hectare, inclusief de gekochte hoeve en omliggende gronden. Direct na de aankoop werd het park van 2,3 hectare opengesteld met picknickbanken voor de buurtbewoners en fietsers. De tweede fase van de werkzaamheden omvatte de aanleg van een vlonderpad naast een natuurgebied en in de derde fase werd het volledige park aangelegd. Op vrijdag 16 juni werd het park dan feestelijk geopend in het bijzijn van schepen Mercedes Van Volcem.

Om een naadloze overgang tussen het park en het bos te creëren, is er aanvullende bosaanplant voorzien bij het Veltembos. Ook werden er open ruimtes gecreëerd voor rust en recreatie. Het ontwerp van het park is zeer toegankelijk en houdt rekening met alle gebruikers. Betonnen voetpaden, drempelloze toegangswegen en voldoende zitplaatsen zijn voorzien. Op die manier wordt het een echt park voor iedereen!

Het stadsbestuur investeerde in totaal 707.718,58 euro (exclusief BTW) in het project, waarbij ze zich richtten op het verbeteren van fietsveiligheid en het creëren van groene ruimtes. Het park Steevens zal een nieuwe ontmoetingsplaats worden voor zowel jong als oud in Sint-Kruis.

Park Steevens feestelijk geopend

2. Park Montpellier kreeg een herinrichting

Het Brugs stadsbestuur heeft in 2019 een herinrichting van het Park Montpellier in Sint-Kruis uitgevoerd, waarbij een investering van 53.000 euro is gedaan. Het park, gelegen tussen de Pijpeweg en de Malehoeklaan, wordt omsloten door een grachtwal met vijvers.

Na het raadplegen van de bewoners bleek al snel dat zij het groene karakter van het park wilden behouden en geen behoefte hadden aan een nieuw speelplein, gezien er al voldoende speelpleinen zijn in de omgeving van de Malehoek. Op basis hiervan is besloten om van het park een aantrekkelijke plek te maken door het uitdunnen van bomen, het herstellen van het hakhout en het toevoegen van inrichtingselementen.

Het heringerichte park biedt bewoners en voorbijgangers nu de mogelijkheid om te genieten van een picknickbank en een extra zitbank bij het water. Er is rekening gehouden met kinderen en jongeren, zodat zij kunnen spelen op het groene plein, maar ook tot rust kunnen komen op de vlonder of de avontuurlijke brug met hangkoord kunnen oversteken over de gracht.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer Van Holme uit Lo-Reninge en zijn onlangs afgerond. Het resultaat is een vernieuwd Park Montpellier dat tegemoetkomt aan de wensen van de bewoners en een aantrekkelijke groene omgeving biedt waar jong en oud kunnen ontspannen en genieten van de natuur.

3. Beslissing tot aankoop militaire kazerne

Eind 2021 kondigde Defensie aan dat de militaire site in Sint-Kruis tegen 2025 te koop zal worden aangeboden. De diensten van de marinekazerne zullen in de komende jaren geleidelijk verhuizen naar Oostende en Zeebrugge. Dit nieuws heeft de stad Brugge geïnspireerd om interesse te tonen in de aankoop van de site en deze een nieuwe bestemming te geven die een meerwaarde zal bieden voor de buurt. Ondertussen besliste het Brugs stadsbestuur over te willen gaan tot aankoop van de site.

De schepen van publieke ruimte en tevens lijsttrekker van VOORBRUGGE Mercedes Van Volcem wil naast de herbestemming van de gebouwen hier ook een nieuwe groene long creëren met park. 

4. Veilige schoolomgeving met Vlaamse subsidies

Het Brugs stadsbestuur maakte deze legislatuur een speerpunt van veilige schoolomgevingen. Hiervoor kon het stadsbestuur rekenen op Vlaamse subsidies. De stad ontving maar liefst 900.000 euro om extra maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid op de fietsroutes van huis naar school verbeteren. Dit bedrag maakt deel uit van de in totaal 1.853.119,68 euro die aan 29 schoolroutes in 13 lokale besturen wordt besteed.

Het belang van veilige schoolroutes kan niet genoeg benadrukt worden. Onveilige kruispunten en fietsroutes zijn vaak voorkomende klachten van fietsers en ouders, die hun kinderen liever niet met de fiets naar school laten gaan. Daarom is het doel van de Vlaamse subsidies om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes drastisch te verhogen.

De stad Brugge heeft verschillende dossiers ingediend om de verkeersveiligheid op specifieke locaties aan te pakken. In Sint-Kruis kon men op die manier Octopuspalen plaatsen in de omgeving van De Linde en viel de definitieve inrichting van de schoolstraat van de basisschool Mozaïek – Pastorieweg in een plooi. Ook aan het SASK kon men op die manier de parkeermogelijkheden aanpassen. 

Dankzij de samenwerking tussen de stad Brugge en de Vlaamse overheid worden er concrete stappen gezet om de verkeersveiligheid op schoolroutes te verbeteren. Dit zal ouders geruststellen en ervoor zorgen dat kinderen op een veilige manier naar school kunnen gaan. De inzet op verkeersveiligheid is meer dan ooit aanwezig en past binnen het bredere verkeersveiligheidsplan waarin de actieve weggebruikers centraal staan.

5. Heraanleg Dampoortkwartier

De werkzaamheden aan het Dampoortkwartier zijn volop aan de gang (2023). Een aantal straten kregen al nieuwe riolering.  Het is een zeer groot werk (9 straten deze legislatuur). 

Uit onderzoek was gebleken dat de toestand van het ondergrondse rioleringsnet niet meer aan de kwaliteitseisen voor normaal gebruik voldeed. Ook het wegdek, de voetpaden, fietspaden, groenvoorzieningen en wandelpaden in het Dampoortkwartier waren toe aan vernieuwing. Het stadsbestuur ziet deze heraanleg niet alleen als een kans om de infrastructuur te verbeteren, maar ook om de leefbaarheid van de buurt te verhogen. Het betrekken van de buurtbewoners is een belangrijk aspect, en hun input heeft geleid tot het idee om een wandel- en belevingsroute te integreren (zilverroute). 

Voor de rioleringswerken wordt er samen met Farys ingezet op een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij afvalwater en regenwater apart worden afgevoerd. Dit voorkomt overstromingen bij hevige regenval en draagt bij aan het aanvullen van de grondwaterreserves.

Bovengronds zal de rijweg een nieuwe dubbele asfaltlaag krijgen en de voetpaden worden voorzien van een bruinachtige granietsteen, wat de wijk een mooie uitstraling zal geven.

Naast de heraanleg van de infrastructuur wordt er ook aandacht besteed aan de wandel- en belevingsroute. Tijdens de inspraakmomenten hebben buurtbewoners aangegeven dat ze behoefte hebben aan meer toegankelijkheid voor senioren, meer banken en meer ontmoetingsplaatsen. Dit heeft geleid tot het idee van de Dampoortroute, een wandel- en belevingsroute die de buurt aantrekkelijker maakt en mensen uitnodigt om elkaar te ontmoeten en de buurt te verkennen.

Daarnaast wordt er ook ingezet op het vergroenen van de wijk en het verbeteren van de leefbaarheid. Bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden en er worden 160 nieuwe bomen geplant in straten waar nog geen bomen staan. In het Edepark en het Zuidervaartje wordt er onderhoudsvriendelijk, biodivers gras gezaaid om bijen, vlinders en andere insecten aan te trekken. Dit initiatief draagt bij aan de bevordering van de biodiversiteit en de natuur in de wijk.

De totale kosten voor dit project bedragen ongeveer 8 miljoen euro.

6. Sportpark Gulden Kamer is gegroeid

Naast de aankoop van 30 hectare nabij Maleveld wist het Brugs stadsbestuur ook een akkoord te bereiken met VZW De Kade voor de uitbreiding van het stedelijk sportdomein De Gulden Kamer in Sint-Kruis. Er is 27.300 vierkante meter grond aangekocht, gelegen vlakbij het bestaande sportcomplex.

Al geruime tijd was er de wens om de Gulden Kamer uit te breiden, met name met extra voetbalvelden. Het sportdomein, gelegen langs het Zuidervaartje, is momenteel al voorzien van 12 voetbalvelden. De uitbreiding van de terreinen zal zorgen voor een versterking van de sportinfrastructuur in de stad.

De aankoop van de grond is het resultaat van een historisch moment waarin Schepen Van Volcem een akkoord bereikte met VZW De Kade. De onderhandelingen waren niet zonder uitdagingen, aangezien de grond verpacht was aan twee verschillende pachters. Er moesten dus drie overeenkomsten worden bereikt om tot de uiteindelijke aankoop over te kunnen gaan.

Met deze uitbreiding streeft het stadsbestuur ernaar om De Gulden Kamer naar een hoger niveau te tillen en het sportcomplex nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor sporters van alle leeftijden.

De inrichting van de extra voetbalterreinen en bijbehorende accommodatie omvat onder meer de realisatie van twee extra kunstgrasvelden. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan het stimuleren van biodiversiteit door het toevoegen van struiken en hagen, evenals het aanleggen van nieuwe wandel- en fietspaden om het domein toegankelijker te maken.

Met deze aankoop komt de stad tegemoet aan de vraag naar extra voetbalterreinen en wordt er tevens gewerkt aan een uitgebreid beheerplan voor De Gulden Kamer. 

In 2021 werd in kader van het veelbesproken stadiondossier een kaderovereenkomst gesloten tussen Stad Brugge en Cercle Brugge. Cercle krijgt oefenvelden in de Gulden Kamer in Sint-Kruis en de stad zet alles op alles om het dossier voor een familiaal stadion voor Cercle in de Blankenbergsesteenweg vooruit te helpen. Het is alvast een verdere stap in de realisatie stadiondossiers en garantie naar continuïteit Cercle Brugge. Stad Brugge en Cercle Brugge voerden de voorbije maanden en weken in alle discretie constructieve gesprekken rond het stadiondossier van Cercle Brugge. 

Met deze uitbreiding van het sportdomein Gulden Kamer laat het Brugs stadsbestuur zien dat het investeert in de sportinfrastructuur en de kwaliteit van sportvoorzieningen in de stad, met als doel het bevorderen van sportplezier en het creëren van een groene en toegankelijke omgeving voor sportbeoefening.

7. Zilverroute voor senioren

Het Brugs stadsbestuur heeft besloten om bij de heraanleg van het Dampoortkwartier in Sint-Kruis een speciale wandelroute te creëren voor senioren, genaamd de Zilverroute. Tijdens de inspraakmomenten kwam de vraag naar voren voor meer toegankelijkheid, banken en ontmoetingsplaatsen. De Zilverroute zal voorzien zijn van banken en beleefpunten die zorgen voor ontspanning en uitdaging. Het doel van de route is om mensen te stimuleren om te wandelen, te bewegen, elkaar te ontmoeten en de buurt te (her)ontdekken.

8. Schapen op Schuttersgilde te Sint-Kruis

De Sint-Sebastiaansgilde, gelegen in Sint-Kruis nabij de Guldenkamer, is niet alleen een schutterclub, maar ook een plek waar natuur en groen een belangrijke rol spelen. Naast de aanwezige boomgaard is er namelijk ook een aanzienlijke hoeveelheid groen aanwezig. Met oog voor duurzaamheid en het behoud van het natuurlijke landschap wenste de gilde om het groen te laten begrazen, een initiatief dat inmiddels succesvol is gerealiseerd met instemming van het stadsbestuur.

Het begrazen van het groen biedt verschillende voordelen voor zowel de omgeving als de schutterclub zelf. Ten eerste draagt begrazing bij aan het onderhoud van het groen op een natuurlijke en ecologische manier. Door het inzetten van grazende dieren, zoals schapen of geiten, wordt het gras en de begroeiing op een natuurlijke wijze kort gehouden. Dit voorkomt de noodzaak van het gebruik van lawaaierige en vervuilende machines, en het bespaart ook op de kosten voor regulier onderhoud en maaiwerkzaamheden.

Het initiatief van de Sint-Sebastiaansgilde om het groen te laten begrazen getuigt van een milieubewuste en verantwoorde benadering van landgebruik. Door te kiezen voor natuurlijke methoden van groenbeheer, draagt de gilde bij aan het behoud van de natuurlijke schoonheid en ecologische waarde van het gebied. Het is een inspirerend voorbeeld voor andere organisaties en gemeenschappen die ook streven naar een duurzame en harmonieuze relatie tussen mens en natuur.

Grazers in het groen rond de Sint-Sebastiaansgilde

9. Nieuwe voetpaden, ontharding  en nieuwe asfalt in wijk achter de Watertoren

Een van de belangrijke focusgebieden van de schepen Van Volcem,  was te investeren in voetpaden. Ze verhoogde het budget aanzienlijk (3 x zo hoog) om voetpaden in woonwijken te vernieuwen. In de Akkerstraat werden de voetpaden en parkeerstroken volledig vernieuwd en er werden ruimere plantvakken gecreëerd. Daarnaast werden 12 extra bomen geplant om de leefbaarheid van de straat te verbeteren.

Ook in ’t Veld en de Altenastraat zijn de voetpaden en parkeerstroken vernieuwd, met toevoeging van nieuwe plantvakken. Deze vernieuwingen zorgen voor een duurzamere en aantrekkelijkere openbare ruimte.  De werken in de Keizerstraat zijn lopende als sluitstuk.

Ook de Polderstraat was in zeer slechte staat en dringend aan vernieuwing toe. De vraag naar het heraanleggen van de straat speelde al langer. Het aanpakken van de Polderstraat moest de fietsveiligheid en het fietscomfort verbeteren. 

Daarnaast zijn er ook in andere straten verbeteringen aangebracht. Zo werden de voetpaden in de Invalidenstraat, Welvaartstraat, Kievitstraat en Wiedauwbos vernieuwd.

Ontharding nieuwe voetpaden en nieuw asfalt

10. Herinrichting van de Prins Leopoldstraat

Het Brugs stadsbestuur heeft indrukwekkende realisaties geboekt in de Prins Leopoldstraat in Sint-Kruis. Na een grondige heraanleg werd de straat op 4 mei 2023 feestelijk geopend. De volledige heraanleg omvatte zowel de bovenbouw als de riolering, waarbij de straat werd getransformeerd tot een groene, waterrobuuste en verkeersveilige fietsstraat.

Het wegdek werd vernieuwd met asfalt, terwijl de parkeerplaatsen werden aangelegd met kasseien. Deze verandering gaf de straat een esthetisch aantrekkelijke uitstraling en optische smaller uiterlijk. Daarnaast werden de voetpaden vernieuwd met grijze betonstraatstenen.

Bij het ontwerp van de straat werd rekening gehouden met verschillende aspecten van verkeersveiligheid. Zo werd aan de zijde van de opvang Rinkelbel het breedste voetpad geplaatst om voldoende ruimte te bieden aan kinderwagens en rolstoelen. Wisselend parkeren werd behouden, waarbij een afgesloten parkeerstrook beschikbaar is. Op vraag van de inwoners werden er ook anti-parkeerpalen geplaatst op strategische locaties om het verkeer in goede banen te leiden.

De Prins Leopoldstraat werd omgevormd tot een verkeersveilige fietsstraat, mede vanwege de nabijheid van een school en kinderopvang. Daarnaast werden er extra oversteekplaatsen aangelegd en werd er speciale aandacht besteed aan de veiligheid van de oversteekpunten bij de Beukenfee (kinderopvang) en het kruispunt met de Maalse Steenweg. Verschillende maatregelen, zoals uitstulpingen, voetgangersoversteekplaatsen met accentverlichting en blindengeleidingstegels, werden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Duurzaamheid stond centraal in het ontwerp van de Prins Leopoldstraat. Het gescheiden rioleringsstelsel zorgt ervoor dat regenwater niet vermengd wordt met afvalwater, waardoor overstromingsrisico’s verminderen. Het vergroenen van de straat was een belangrijk doel, waarbij 14 groenvakken met bomen en onderbeplanting zijn aangelegd. Bomen zoals japanse sierkerselaars, amberbomen en rode esdoorns werden geplant, terwijl 2.800 witte narcissen het straatbeeld in het najaar zullen opfleuren. Bovendien is de openbare verlichting duurzaam vernieuwd naar led-verlichting, wat resulteert in een lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot.

De werken werden gefaseerd uitgevoerd om hinder voor de inwoners te minimaliseren. Speciale aandacht werd besteed aan de kinderopvang in de straat, bedrijven die stockageboxen huren en het depot van de dienst Openbaar Domein in de straat. Elke fase van de werken werd zorgvuldig gepland en uitgevoerd, waardoor de vernieuwde Prins Leopoldstraat nu een leefbare, duurzame en verkeersveilige straat is geworden die de buurt ten goede komt.

Opening Prins Leopoldstraat

11. Sint-Kruis in de bloemetjes

In de afgelopen legislatuur heeft het Brugs stadsbestuur met groot enthousiasme geïnvesteerd in het planten van bloembollen doorheen de stad. Deze kleurrijke initiatieven hebben niet alleen gezorgd voor een betoverend landschap, maar hebben ook de inwoners van de stad laten genieten van prachtige bloemen die de straten en openbare ruimtes hebben opgefleurd.

In 2018, vorige legislatuur, bloeiden nog ongeveer 115.000 bloembollen in Brugge. Sedert deze legislatuur, onder impuls van schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Voor Brugge), groeide dit aantal aanzienlijk. Met 425.000 bloembollen in 2019, 630.000 in 2020, 540.000 in 2021 en 455.000 bloembollen in 2022 staat de teller deze legislatuur al op meer dan 2 miljoen! 

Met veertien verschillende soorten die van januari tot juni in volle glorie bloeiden, is het overal in Brugge en haar deelgemeenten een kleurrijk spektakel. In Sint-Kruis werden deze bestuursperiode al bloembollen geplaatst in de Moerkerksesteenweg, Hofdamestraat, Julius Delaplacestraat, Karel Van Manderstraat, Pastorieweg, Lopez Gallozstraat, Bisschopsdreef, Middenberm centrum, Rondpunt dampoortstraat, Malehoeklaan, Dekenstraat (Kantelberg)/Middenberm Malehoeklaan, Kerkhof, Montpellier, Raadsherenlaan, Rotonde Doornhut, Depot GD, Babbaerstraat, Gulden kamer, Rust Roest, Kerk Male, Warrenplein , Troostplek Male, Kerkhof Sint-Kruis en het Wiedauwbos.

De keuze voor verwilderingsbloembollen is een slimme zet. Deze bloembollen vermeerderen zichzelf op natuurlijke wijze en brengen kleur en een verhoogde belevingswaarde in gazons en graslanden. Bovendien zijn veel van deze bloembollen geschikt voor schaduwrijke plekken onder bomen, waar andere bloeiende planten het moeilijker hebben om te gedijen.

Met deze grootschalige inspanning om bloembollen te planten, laat het Brugs stadsbestuur zien dat ze niet alleen oog hebben voor de visuele pracht, maar ook voor de bevordering van biodiversiteit en het creëren van een bloeiende en levendige stad. Het planten van bloembollen is een investering in een kleurrijke en duurzame toekomst voor de stad, waar inwoners en bezoekers nog vele seizoenen van kunnen genieten.

12. Bebloemingsactie ook een succes in Sint-Kruis

De Bruggelingen blijven enthousiast om hun stad op te fleuren, en 2023 is geen uitzondering. De Brugse bebloemingsactie heeft opnieuw veel succes geoogst bij de buurtcomités, ook in Sint-Kruis. Met maar liefst 109.533 bloemen die door 203 buurtcomités zijn aangevraagd, zullen de straten van Brugge dit jaar opnieuw stralen. Dit omvat 35.323 rode hanggeraniums en 74.210 roze, witte en paarse petunia’s, die de buurt een kleurrijke opfleuring zullen geven. 

Bloemen zorgen voor kleine momenten van geluk. Elk bloemetje in de straat maakt een verschil. Je zet letterlijk je buurman en de voorbijgangers in de bloemetjes, en het draagt bij aan een opgewekte sfeer in de hele buurt. Dit jaar hebben verschillende nieuwe buurtcomités bloemen aangevraagd, wat betekent dat veel mensen met elkaar in contact zijn gekomen en dat het initiatief aanslaat. De Bruggelingen zijn enthousiast over meer kleur in de straat.

Het aantal aangevraagde bloemen weerspiegelt het groeiende enthousiasme onder de Bruggelingen, met een totaal van 109.533 dit jaar in vergelijking met 102.255 in 2022. Rode hanggeraniums waren het meest populair, met 35.323 aanvragen, gevolgd door witte petunia’s met 30.951 aanvragen.

In Sint-Kruis hebben 9.344 bloemen hun weg gevonden naar de buurt. In 2022 lag dat aantal iets lager met 9.215 bloemen.

In vergelijking met andere deelgemeenten is Assebroek de koploper met het hoogste aantal aangevraagde bloemen, namelijk 27.194, wat een stijging is ten opzichte van vorig jaar. Sint-Andries en Sint-Michiels vervolledigen de top drie met respectievelijk 13.478 en 13.434 bloemen. Ook Sint-Michiels heeft een aanzienlijke toename in aanvragen gezien, met 9.986 bloemen in 2022 tegenover 13.434 bloemen dit jaar. Zwankendamme, daarentegen, had het minste aantal aanvragen, maar heeft toch een bescheiden stijging gezien van 2.172 naar 2.306 bloemen.

13. Hanging baskets langs de Moerkerkse Steenweg

Naast investeringen in het aanplanten van bloembollen op het openbaar domein, plaatste het Brugs stadsbestuur in Sint-Kruis ook in hanging baskets.

Met de hanging baskets brengt het stadsbestuur kleur en groen op ooghoogte in de straten van Sint-Kruis. Deze baskets, gevuld met bloeiende planten, worden opgehangen aan lantaarnpalen en geven een vrolijke en levendige uitstraling aan de omgeving. Ze dragen bij aan de esthetiek van de straten en creëren een aangename sfeer voor zowel inwoners als bezoekers. De hanging baskets in Sint-Kruis bevinden zich langs de Moerkerkse Steenweg.

Deze initiatieven van het Brugs stadsbestuur hebben geleid tot een aantrekkelijke en levendige omgeving in Sint-Kruis. Ze dragen bij aan de schoonheid en charme van de stad en zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers kunnen genieten van een aangename en groene leefomgeving. Het stadsbestuur blijft zich inzetten voor dergelijke projecten om de levenskwaliteit en het welzijn van de gemeenschap te bevorderen.

14. Ontharden Brieversweg en Peelaertplein

Het Brugse stadsbestuur heeft zich ingezet voor de ontharding van verschillende plaatsen in Sint-Kruis, waardoor er een positieve verandering is ontstaan in het lokale landschap.

Door het vervangen van betonnen oppervlakken door groene zones, zoals parken en tuinen, is er meer ruimte gecreëerd voor natuurlijke elementen. Deze onthardingen hebben niet alleen esthetische voordelen, maar ook ecologische voordelen, zoals het bevorderen van biodiversiteit en het verbeteren van de waterhuishouding.

We hebben 1.355 m² onthard in de Brieversweg en op het Peelaertplein.

15. Onderhoud van wegen

In deze legislatuur heeft het stadsbestuur van Brugge zich ingezet voor het herstellen en vernieuwen van wegen in verschillende straten in Sint-Kruis. Verschillende straten zijn aangepakt om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te verbeteren. 

Zo heeft de Vijversdreef een nieuwe betonlaag gekregen, de Moerkerksesteenweg heeft zowel een nieuwe asfaltlaag als een afboording met een slemlaag voor fietsers gekregen en de Brieversweg is voorzien van een nieuwe asfaltlaag.

Ook het eerste deel van de Moerkerkse Steenweg werd nieuwe asfalt aangelegd.

De Damse Vaart kreeg na jaren belofte ook een heraanleg in asfalt in plaats van beton.  In 2022 kreeg de toegangsweg naar de Brugsche Rugby Club een betonlaag en werden fietsnietjes geplaatst.

In 2023 worden ook de fietspaden vernieuwd in de Moerkerksesteenweg tussen het rondpunt aan de kerk en het rondpunt aan de Doornhut.

16. Kinderen groeien en bloeien door speelplezier met vernieuwde speelpleinen in Paalbos en Babbaertstraat

Binnenkort openen we officieel het vernieuwde speelplein in het Paalbos op de grens tussen Sint-Kruis en Assebroek. Het Brugse stadsbestuur kondigde in 2021 al haar plannen aan. Het inspraakproces van de bewoners was van groot belang bij het opstellen van de plannen voor het vernieuwde Paalbos. De dienst Openbaar Domein heeft de meningen en suggesties van de bewoners samengebracht en verwerkt in het ontwerp, wat unaniem enthousiaste reacties opgeleverde.

Het bestaande speelplein vertoonde gebreken, zoals versleten speeltoestellen en een rotte houten rand bij de zandbak. Daarom werd het speelplein volledig heringericht.

Het vernieuwde speelplein bestaat uit negen nieuwe speeltoestellen, waarvan vier speciaal ontworpen zijn voor kinderen met een beperking, maar die door iedereen gebruikt kunnen worden. De nieuwe toestellen zijn voornamelijk gemaakt van hout, waardoor ze goed passen in de bosrijke omgeving. Er zal ook gezorgd worden voor toegankelijke picknicktafels en extra zitgelegenheid.

Om een natuurlijke en speelse begrenzing van de speelruimte te creëren, plaatsten we 11 palen van 3 meter hoogte in slingervorm. Hierdoor wordt de aanwezigheid van het speelplein vergroot en ontstaat er een geborgen omgeving voor de kinderen.

Al met al zal het vernieuwde Paalbos een speelparadijs zijn, waar jong en oud kunnen genieten van de natuurlijke omgeving en de diverse speelmogelijkheden. Het stadsbestuur is trots op het resultaat.

Ook het speelplein in de Babbaertstraat in Sint-Kruis kreeg een herinrichting. Het Brugse stadsbestuur deed een grootse investering van 260.000 euro. Met een oppervlakte van 16.500m² is dit speelplein een van de grootste en meest bezochte speelterreinen in Sint-Kruis. Het speelplein voldeed echter niet meer aan de veiligheidsvoorschriften en de speeltoestellen waren oud en versleten. Daarom werd besloten om het speelplein opnieuw in te richten met nieuwe speeltoestellen voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.

Het heringerichte speelplein kreeg onder andere een schommel, een korfschommel, een kabelbaan, een grote glijbaan, een evenwichtstoestel, een dubbele wip, een rubberen loopbrug en een duikelrek. Daarnaast werd er ook gedacht aan de skaters in Sint-Kruis, met de toevoeging van een kleine skateplaats en een overdekte jongerenontmoetingsplaats naast het bestaande basketbalveld.

Er werd veel belang gehecht aan de inspraak van de buurt bij de herinrichting van het speelplein. In april 2016 werden de meningen en wensen van 41 kinderen en 19 volwassenen verzameld. Ook werd er speciale aandacht besteed aan de jongste kinderen, met nieuwe speeltoestellen in een afgesloten ruimte voor kinderen tot 6 jaar.

Naast de herinrichting van het speelplein werden ook andere verbeteringen aangebracht. Zo werden er 30 nieuwe bomen geplant en werd de oever van de bestaande gracht minder steil gemaakt. Het plein kreeg ook nieuwe voetbaldoelen, een vernieuwd volleybalterrein met nieuw zand, en er werden picknicktafels, zitmuurtjes en extra zitbanken geplaatst om het plein aantrekkelijker en gezelliger te maken. Het hele project had als doel om het speelplein om te vormen tot een natuurlijke en avontuurlijke speelruimte, waar jong en oud kunnen genieten van diverse activiteiten.

17. Het Veltembos werd uitgebreid

Onder impuls van Mercedes Van Volcem (VOOR BRUGGE) deed het Brugs stadsbestuur een strategische aankoop die heeft geleid tot de uitbreiding van het Veltembos in Sint-Kruis. De stad verwierf een hoeve met een oppervlakte van 2,8 hectare, waardoor dit gebied nu openbaar domein is geworden. Deze aankoop is het resultaat van langdurige inspanningen en intensieve onderhandelingen met de eigenaar en de familie Steevens. Schepen Mercedes Van Volcem, belast met ruimtelijke ordening en openbaar domein, heeft zich volledig ingezet om dit dossier, dat al dertig jaar vastzat, te deblokkeren.

Deze strategische aankoop heeft verschillende belangrijke voordelen voor de gemeenschap. Allereerst draagt het bij aan de verbetering van de fietsveiligheid in de Vossensteert – Bossuytlaan en Zandtiende – Collegestraat. Door het verwerven van deze grond kan het stadsbestuur de nodige infrastructuur en voorzieningen aanleggen om de fietsroutes veiliger en efficiënter te maken. Dit zal niet alleen bijdragen aan de mobiliteit in het gebied, maar ook de verkeersveiligheid vergroten en de levenskwaliteit van de bewoners verbeteren. Deze aankoop opende de deur naar de realisatie van een nieuw park: Steevens.

18. Bisschopsdreef opgefleurd met 200.000 bloemen

In 2020 heeft het Brugs stadsbestuur een indrukwekkend aantal van maar liefst 200.000 bloembollen geplant in de Bisschopsdreef. Hierdoor werd deze prachtige laan getransformeerd tot een kleurrijk spektakel. Het resultaat was adembenemend, met een overvloed aan bloemen die de omgeving sierden met levendige tinten en delicate geuren.

De keuze voor het planten van zo’n groot aantal bloembollen was niet toevallig. Het stadsbestuur had als doel om de Bisschopsdreef om te vormen tot een echte bloemenpracht, waar bewoners en bezoekers van kunnen genieten. Deze bloemenzee creëert niet alleen een visueel aantrekkelijk landschap, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit en het behoud van de natuurlijke omgeving. De bloemen trekken verschillende insecten aan, zoals bijen en vlinders, die essentieel zijn voor de bestuiving van planten en het behoud van een gezond ecosysteem.

19. Raadsherenlaan Male kreeg meer dan 35.000 bloemen in 2021

In 2021 werden er in de Raadsherenlaan te Sint-Kruis een totaal aantal van 37.500 bloembollen geteld. Dit maakt de Raadsherenlaan een van de belangrijke locaties in de omgeving wat betreft het planten van bloembollen. Het aanwezige aantal bloembollen draagt bij aan het kleurrijke en levendige landschap van de straat.

Naast de Raadsherenlaan waren er ook andere locaties in de omgeving waar bloembollen werden geplant. In de Dekenstraat (Kantelberg) en de middenberm van de Malehoeklaan werden in totaal 6.500 bloembollen geteld. De Bisschopsdreef was goed voor 14.000 bloembollen, terwijl het kerkhof een bescheidener aantal van 200 bloembollen had. De Montpellierstraat droeg ook bij aan het totaal met 5.000 bloembollen.

Het aantal bloembollen in de Raadsherenlaan en andere locaties in de omgeving getuigt van de inspanningen van de gemeenschap om de natuurlijke schoonheid en de ecologische waarde van de omgeving te behouden en te verbeteren. Deze initiatieven verdienen erkenning en aanmoediging, aangezien ze bijdragen aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving.

20. Schepen Van Volcem zette haar schouders onder de aankoop van 27 ha in Male!

Bij Maleveld werd 30 hectare aangekocht aan een totale kostprijs van 1,2 miljoen euro.  Daar zal er zeker ruimte kunnen gemaakt worden voor ‘wilde natuur’. Een studiebureau zal worden aangesteld om een inrichtingsvoorstel op te maken.

Ook in 2020 kocht het Brugs stadsbestuur 27 hectare grond gelegen nabij Maleveld in Male. Om een passend inrichtingsvoorstel op te maken zal waarschijnlijk een studiebureau aangesteld worden.

De verwerving van deze grond is een belangrijke stap in het behoud en de uitbreiding van groene gebieden in Brugge. Het biedt mogelijkheden om de natuurlijke omgeving te versterken en te beschermen, en om ruimte te bieden aan diverse flora en fauna. De aanstelling van een studiebureau zal helpen bij het opstellen van een gedetailleerd plan dat rekening houdt met ecologische aspecten en het behoud van de biodiversiteit. Er is ook 7 ha bos aanwezig.

Met de aankoop van deze grond en het opstellen van een inrichtingsvoorstel toont het Brugs stadsbestuur haar toewijding aan het behoud van groene ruimtes en het stimuleren van een duurzame leefomgeving. Het zorgt ervoor dat Brugge een stad blijft waar natuur en stadsleven hand in hand kunnen gaan, en waar inwoners en bezoekers kunnen genieten van de prachtige natuurlijke omgeving.

21. Nieuw kunstgrasveld Jong Male

Op zondag 25 augustus 2019 was het eindelijk zover: het nieuwe kunstgrasveld van voetbalploeg Jong Male werd feestelijk in gebruik genomen. 

De voetbalploeg telt 387 leden en bevindt zich in een fase van volle groei en ontwikkeling. Voorheen moesten de trainingen plaatsvinden op vijf verschillende locaties, en er was dringend behoefte aan kwalitatieve accommodatie. Door de aanleg van het kunstgrasveld, met als groot voordeel de mogelijkheid van permanent gebruik, werd er geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de club. Het kunstgrasterrein van Jong Male is het negende synthetische voetbalterrein in Brugge.         

22. Damse Vaart-Zuid kreeg nieuw asfalt

De Damse Vaart-Zuid in Brugge kreeg nieuw asfalt in 2021. Deze heraanleg was een langverwachte maatregel die goed nieuws betekende voor de omwonenden, maar ook zorgde voor ideale omstandigheden tijdens het WK tijdrijden dat plaatsvond van 18 tot 26 september. Het eerste deel van de weg werd in 2020 al heraangelegd. Nu was dus het tweede deel tussen de rotonde Karel van Manderstraat en de stadsgrens Brugge-Damme aan de beurt. De oude betonweg werd vervangen door een dubbele asfaltlaag, en de kruispunten Gemeneweideweg-Noord en Polderstraat met de Damse Vaart-Zuid werden ook opgeknapt.

Naast het verbeteren van de rijweg, zorgde de heraanleg ook voor een optimalisatie van de fietsveiligheid. Lokale reparaties aan de fietspaden zullen werden uitgevoerd en er werden twee fietsoversteken gemarkeerd bij de Gemeneweideweg-Noord/Damse Vaart-Zuid en de Polderstraat/Damse Vaart-Zuid.

Al met al is de heraanleg van de Damse Vaart-Zuid een belangrijke stap voorwaarts in het verbeteren van de infrastructuur en verkeersveiligheid in het gebied. Het project toont het streven van het stadsbestuur van Brugge naar een betere leefomgeving en het faciliteren van evenementen zoals het WK tijdrijden.

23. Ronde punten kregen bloemen

Onder impuls van Mercedes Van Volcem bloeit Brugge en haar deelgemeenten al de hele legislatuur. Ook in Sint-Kruis werden forse inspanningen gedaan. De Bisschopsdreef en de Raadsherenlaan bloeien als nooit eerder, maar ook de verschillende ronde punten waren het zien waard. 

Sint-Kruis staat bekend om zijn groene karakter, met veel groen en fraai aangelegde ronde punten. Sint-Kruis kent geen bedrijventerreinen, wat de focus op groen en natuurlijke schoonheid versterkt. Zelfs het Kerkhof en de zones rond de kerk en de Moerkerksesteenweg zijn weelderig voorzien van bloemen, waardoor ook deze plekken een oase van kleur en geur zijn geworden.

Het bebloemen van Sint-Kruis is niet alleen een esthetische keuze, maar ook een strategische beslissing van het stadsbestuur. Bloemen dragen bij aan een positieve leefomgeving, bevorderen de biodiversiteit en creëren een gezellige sfeer. Het is een manier om de bewoners te betrekken bij het groenbeheer en om het imago van Sint-Kruis als bloemrijke wijk te versterken.

24. 14 locaties met picknickbanken in Sint-Kruis en 50 groene stoelen in Steevenspark

In Sint-Kruis en Assebroek werden in 2021 in het kader van het picknickplan van de stad Brugge maar liefst 69 picknickbanken verspreid over 14 locaties geplaatst. Onder andere het Katelijnepark, Veltempark, Hoeve Hangerijn en Daverlopark zullen voorzien worden van picknickzones. Daarnaast zullen ook het Peellaertplein, park Montpellier, Paalbos, Lopez Gallostraat, Maaike Kerrebroekstraat, ’t Leitje, Klein Appelmoes en Blauwvoet voor het eerst picknickzones krijgen, met in totaal 25 picknicktafels. Met deze uitbreiding van het aantal picknickbanken wil de stad Brugge haar inwoners en bezoekers de mogelijkheid bieden om te genieten van gezellige en ontspannen momenten in de buitenlucht.

Picknickbanken

25. De school Freinet Context in de brieversweg bloeit en groeit

De Freinetschool Context in Sint-Kruis heeft dankzij het Brugs stadsbestuur deze legislatuur een prachtige vergroening en ontharding van haar speelomgeving ondergaan. De leerlingen kunnen nu volop genieten van een vernieuwde en natuurrijke speelzone. 

De Freinetschool Context is gelegen in een groene omgeving in Sint-Kruis en beschikt over een schooldomein van maar liefst 1 hectare groot. In 2021 werd er al 1.255 m² aan ontharding gerealiseerd. Deze ontharde zones werden ingezaaid met gras of speciale bloemenmengsels voor schaduwrijke plekken.

Tijdens de tweede fase van de werkzaamheden werden er 21 bomen geplant. Er is gekozen voor een diversiteit aan boomsoorten, waaronder sierkers, berk, veldesdoorn, pluimes, valse christusdoorn, meidoorn, honingboom, notelaar, linde, moerbei en appelbomen. Deze inheemse boomsoorten hebben zowel esthetisch als ecologisch een onschatbare waarde. Zeker voor opgroeiende kinderen is de aanwezigheid van bomen van onschatbare waarde. Deze bomen hebben voldoende groeiruimte gekregen en zullen uitgroeien tot prachtige en waardevolle bomen voor de toekomst.

Met deze aanplanting is het vergroeningsproject van de speelplaats voltooid. Vanaf nu kunnen de leerlingen genieten van een kleurrijke en leefbare schoolomgeving.

Freinetschool Context

26. Ook Freinetschool De Tandem kiest voor vergroening van haar buitenspeelruimte

Freinetschool De Tandem in Sint-Kruis kreeg in 2021 zo’n 100 nieuwe zitstammetjes, wat het mogelijk maakt om lessen buiten te geven voor de lagere school leerlingen. Dit initiatief heeft een positieve invloed op de kinderen, aangezien de frisse buitenlucht een stimulerende en betere leeromgeving creëert. Het doel is om scholen aan te moedigen om meer buitenlessen te geven, vooral tijdens de COVID-19-pandemie was dit enorm belangrijk.

Daarnaast is er ook aandacht voor het vergroenen van speelplaatsen.  Sommige scholen stellen zelfs delen van hun speelplaats open voor de buurt, wat de interactie tussen school en buurt bevordert.

Het initiatief van De Tandem om hun speelplaats te ontharden, te vergroenen en open te stellen voor de buurt, wordt ondersteund door de dienst Openbaar Domein. De schepen benadrukt dat de overheid het goede voorbeeld moet geven en kinderen moet motiveren door middel van dergelijke initiatieven.

27. Opwaardering inkom Klein Appelmoes en ontwerp herinrichting Zuiderakker 

Het Brugs stadsbestuur maakt deze legislatuur ook nog werk van de herinrichting van de Zuiderakker.

De Zuiderakker is een prachtige open ruimte gelegen in het stedelijke weefsel van Sint-Kruis-Assebroek. Het gebied wordt doorkruist van oost naar west door de Gemene Weidebeek en bestaat uit bossen, bloemrijke weilanden en diverse rijen knotbomen. Vanwege de centrale ligging in het oostelijke, sterk verstedelijkte deel van Brugge, is dit de ideale plek voor bewoners in de omgeving om te ontspannen in een mooie natuurlijke omgeving dicht bij huis.

In de directe omgeving van de Zuiderakker zijn er ook andere waardevolle open en groene ruimtes te vinden, zoals het stedelijke domein Veltem met zijn bos, het recent uitgebreide park Steevens, het parkgebied Olmendreef (deels stedelijk domein), de hoevesite Engelendale (privaat domein), en verder weg van de stad Rijkevelde.

Het stadsbestuur zet zich in om dit prachtige natuurpareltje verder te ontwikkelen door middel van de opmaak van een beheersplan. Daarin is onder meer de toevoeging van twee picknickbanken, een vuilnisbak en fietsnietjes aan toegevoegd. Op deze manier zullen bewoners en bezoekers nog meer kunnen genieten van deze mooie plek.

Met de herinrichting van de Zuiderakker laat het Brugs stadsbestuur zien dat het waarde hecht aan het behoud en de ontwikkeling van groene en open ruimtes in de stad. Het creëren van aantrekkelijke en toegankelijke plekken zoals de Zuiderakker draagt bij aan het welzijn en de levenskwaliteit van de inwoners, en biedt een rustgevende omgeving om te ontspannen en te genieten van de natuur.

28. Groene parels in Sint-Kruis en Assebroek

Deze legislatuur hebben we alle groene parels van Assebroek en Sint-Kruis gebundeld in een groen boekje. Dit boekje benadrukt het vele groen in en rond de stad en moedigt mensen aan om deze prachtige gebieden te ontdekken. Het omvat parken, bossen en natuurgebieden met een totale oppervlakte van meer dan 881 hectare. Naast bekende plekken zoals het Veltembos en de Gemene Weidebeek, worden ook nieuwe parken zoals Park Steevens en het Katelijnepark in de schijnwerpers gezet. Het boekje, dat negentig pagina’s telt, is gratis verkrijgbaar op verschillende locaties, waaronder de kinderboerderij, het Natuurcentrum Beisbroek en de openbare bibliotheken. Het is een uitnodiging om de groene schoonheid van Assebroek en Sint-Kruis te (her)ontdekken.

Groene Parels van Sint-Kruis en Assebroek

29. Kermis Sint-Kruis: jaarlijks een voltreffer!

Ieder jaar in september wordt in Sint-Kruis opnieuw kermis georganiseerd. De straten worden gevuld met talrijke straatanimaties en kraampjes met lekkernijen, maar ook een rommelmarkt en een streepje muziek kunnen niet ontbreken. Het is een tijd waarin de gemeenschap samenkomt om te genieten van al wat goeds is. De jaarlijkse kermis in Sint-Kruis is een geliefd evenement dat vreugde en vermaak brengt aan iedereen die deelneemt. Het versterkt écht de banden binnen de gemeenschap.

30. Lokaalmarkt vond onderkomen in voormalige kerk

De lokaalmarkt is een wekelijkse en overdekte boerenmarkt met bar en kinderhoek. In 2019 vond deze markt een nieuwe stek in de voormalige kerk Sint-Franciscus van Assisi. Elke vrijdag prezen lokale boeren hun koopwaar aan klanten aan. De kerk stond al twee jaar leeg, in afwachting van een nieuwe bestemming. 

In 2020 vond De lokale markt dan toch een permanente locatie in Brugge. De nieuwe plek werd de hotelschool Ter Groene Poorte. De Brugse lokale markt bestaat al geruime tijd en is de afgelopen jaren van locatie veranderd, eerst naar Sint-Andries en daarna naar Sint-Kruis. De Sint-Franciscuskerk en de bijbehorende pastoriewoning werd verkocht aan de vzw Katholiek Onderwijs Sint-Trudo.

Stad Brugge verkoopt de Sint-Franciscuskerk en de bijbehorende pastoriewoning in de Karel Van Manderstraat in Sint-Kruis aan de vzw Katholiek Onderwijs Sint-Trudo.

31. Ook nieuwe kunstgrasvelden voor krachtbalclub

In 2021 realiseerde het Brugs stadsbestuur ook twee kunstgrasvelden voor de krachtbalclub in Male. De bestaande natuurgrasvelden zijn omgezet naar kunstgras. Het totale kostenplaatje voor dit project bedroeg ruim 200.000 euro.

Het idee om kunstgrasvelden aan te leggen voor de krachtbalclub kwam voort uit het succes van de kunstgrasvelden voor voetbalclub Jong Male. Momenteel heeft de krachtbalclub ongeveer 85 leden, maar na deze investering wordt verwacht dat het aantal leden opnieuw zal stijgen. 

Naast de kunstgrasvelden zijn ook de omheiningen vernieuwd om uniformiteit te creëren met het reeds vernieuwde voetbalveld. Er is gezorgd voor een nieuwe toegang naar het bestaande clubgebouw en de verharding rond het lokaal is aangelegd met cementbetonverharding, met aandacht voor toegankelijkheid. Het veld is opgedeeld in twee speelvelden gescheiden door een middenpad, zodat toeschouwers naast het speelveld kunnen staan. Voor de veiligheid van de toeschouwers werden er lage leunomheiningen rond de speelvelden geplaatst en ook kwamen er dug-outs voor spelers en trainers.

Het veld is uitgerust met een drainagesysteem en er wordt een extra hemelwaterput geïnstalleerd om het water op te vangen en her te gebruiken. LED-armaturen zorgen voor energiezuinige en duurzame verlichting.

32. Verkoop Sint-Franciscuskerk aan Mariawende-Blydhove

In 2019 heeft het Brugs stadsbestuur besloten om de Sint-Franciscuskerk en de bijbehorende pastoriewoning in de Karel Van Manderstraat in Sint-Kruis te verkopen aan de vzw Katholiek Onderwijs Sint-Trudo. De verkoop van het historische gebouw had als doel om het te herbestemmen tot een multifunctionele zaal, met de nadruk op een sportzaal. 

De gebouwen stonden al geruime tijd leeg en werden niet permanent gebruikt. De verkoopprijs van 701.000 euro lag hoger dan de schattingsprijs, waardoor het een positieve ontwikkeling was om leegstand tegen te gaan en de ruimte op een zinvolle manier in te vullen.

Het behoud van het bouwkundig erfgoed stond altijd centraal in het plannen van de toekomst van de Sint-Franciscuskerk, die op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat. Door de verkoop aan de school heeft het stadsbestuur een geschikte partner gevonden om het schip van deze modernistische zaalkerk op een passende manier te herbestemmen. Met minimale aanpassingen kan het schip worden gebruikt voor de beoogde polyvalente functie, waardoor het potentieel van het gebouw optimaal benut wordt.

33. Stilteplek Male

In 2023 werd er in Male, naast de parochiekerk van Sint-Kruis, een nieuwe stilteplek gerealiseerd door de Stad Brugge. Op deze plek vinden inwoners een gepaste plek om te rouwen en kunnen lotgenoten samenkomen om te praten over rouw, verlies en verdriet. De stilteplek bestaat uit een rustbank, een kunstwerk en een overvloed aan bloemen.

Op verzoek van de Parochie Sint-Thomas Van Kantelberg heeft het stadsbestuur van Brugge graag gehoor gegeven aan de aanleg van deze stilteplek. De Stad plaatste een nieuwe rustbank en kunstenaar Filiep Vandenberghe creëerde een passend kunstwerk van cortenstaal. Om de stilteplek voor iedereen toegankelijk te maken, werd er een hellend vlak naar de tuin aangelegd, en er zijn wegwijzers geplaatst om bezoekers gemakkelijk de weg te wijzen.

De Stad heeft ook gezorgd voor een prachtige beplanting in de stilteplek. Een zone van 52m² is beplant met 2.500 narcissen in witte en zachtgele tinten, terwijl een schaduwrijke zone van 195m² onder de bomen is bedekt met een tapijt van 4.000 meiklokjes en 3.000 wilde boshyacinten in wit-blauwe kleuren. Daarnaast zijn er beplanting langs de muren die het hele jaar door groen zal blijven.

Het plein voor de kerk onderging ook een transformatie, waarbij een stuk van 100m² verharding is verwijderd en vervangen door bloeiende vaste planten. Bezoekers die naar de kerk of de bibliotheek komen, zullen telkens weer aangenaam verrast worden door deze mix van bloemen in alle seizoenen.

Met de realisatie van deze stilteplek heeft de Stad Brugge een waardevolle ruimte gecreëerd waar mensen troost kunnen vinden, samen kunnen komen en kunnen genieten van de schoonheid van de natuur.

Stilteplek Male

34. Van Zuylen rusthuis: nieuw buurt-en dienstencentrum

Het Brugs stadsbestuur heeft plannen aangekondigd om de site Van Zuylen in Sint-Kruis om te vormen tot het diensten- en buurtcentrum Verrijst. Na een periode van vertraging is het project nu eindelijk bevestigd, wat als een doorbraak wordt beschouwd. Het nieuwe centrum wordt gerealiseerd vanwege een nieuw Vlaams decreet dat vereist dat alle dienstencentra worden omgebouwd tot buurtcentra. Het toekomstige centrum zal dienen als ontmoetingsplek voor de buurt, waar zowel jong als oud welkom zijn voor diverse activiteiten. Lokale verenigingen en initiatieven zullen ook gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Het belang van een dergelijk buurtcentrum wordt benadrukt, niet alleen voor senioren, maar voor de hele gemeenschap. De bouw van het diensten- en buurtcentrum is gepland om te beginnen in de herfst van 2024.

35. Het succesverhaal van Padelclub Arenal duurt voort

De padelsport is sinds de coronapandemie enorm gegroeid, ook in Brugge. Verschillende tennisclubs legden nieuwe padelterreinen aan en nieuwe padelclubsontsproten, zo ook Padelclub Arenal in Sint-Kruis. Het stadsbestuur was bereid de grond, waarop de club nu gevestigd is, ter beschikking te stellen. Omwille van de geplande bijkomende investeringen voor de realisatie van een indoorhal en een overdekte fietsenstalplaats, ging het stadsbestuur akkoord om de in opstal gegeven grond met een oppervlakte van 3.979 m² + de noodzakelijke grond voor de voorziene uitbreiding van 1.607 m² uit de hand te verkopen aan de vennootschap achter de club.

Met de beschikbaarheid van deze grond kon Padelclub Arenal uitgroeien tot een bloeiende club met 6 dubbelvelden en 1 enkelveld, waarvan 3 overdekte terreinen. Het clubhuis en de faciliteiten voldoen aan de behoeften van de spelers en hebben bijgedragen aan de reputatie van de club als een belangrijke speler in de padelwereld.

36. Een nieuw Rugbycentrum

In 2017 hebben de stad Brugge en de Brugse Rugbyclub zich geëngageerd om samen een nieuw rugbycentrum te bouwen in sportcentrum ‘de Gulden Kamer’ in Sint-Kruis Brugge. De Brugse Rugbyclub, met 174 leden, was al geruime tijd op zoek naar een vaste locatie in Brugge. In 2018 werden de veldverlichting en rugbydoelen geplaatst, waardoor de club sinds begin 2019 al op de Gulden Kamer kon trainen. Tegen het einde van 2020 moest de club dan een eigen thuisbasis hebben, inclusief kleedkamers en een clubhuis.

Het nieuwe rugbycentrum bestaat uit een clubhuis met twee ruime kleedkamers, bergruimte, een opleidingsruimte, een cafetaria en twee sportvelden. Het clubhuis werd gebouwd volgens de BEN-principes (Bijna Energie Neutraal) en is dus uitstekend geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Bij de opmaak van de bouwplannen is nauwgezet het advies van toegankelijkheidsbureau Inter gevolgd, om ervoor te zorgen dat het centrum voor iedereen toegankelijk is.

Het investeren in kwalitatieve sportinfrastructuur staat hoog op de agenda, omdat dit mensen motiveert om meer te bewegen. Voldoende beweging is een essentieel onderdeel van een gezonde levensstijl, en daarom is het belangrijk om goede faciliteiten te bieden.

De totale kosten voor de realisatie van dit centrum bedroegen 1.079.000 euro. De stad nam hierbij 689.000 euro voor haar rekening, terwijl de Brugse Rugbyclub zelf 200.000 euro bijdroeg. Daarnaast investeerde ook de Vlaamse overheid 190.000 euro in het project. De steun van de Vlaamse overheid is gebaseerd op de bovenlokale context, duurzaamheid en innovativiteit van het dossier. Een uniek aspect van het project is de ‘rugbytheek’, een kast waar jong en oud gratis rugbyuitrusting kunnen lenen om te sporten. Dit initiatief is uniek in Vlaanderen en draagt bij aan de toegankelijkheid van de rugbysport.

PLANNEN VOOR SINT-KRUIS

JOUW SUGGESTIE VOOR SINT-KRUIS?

Heb jij nog suggesties Voor Sint-Kruis? Laat het dan zeker weten door te mailen naar [email protected]