Ga naar de inhoud

Wat moet beter!?

Jouw stem is van onschatbare waarde voor onze stad. Met deze bevraging geven we jouw stem dan ook wat meer vorm. Wat doen we momenteel goed? Wat kan, en moet, beter? Waar lig jij van wakker?

We zijn benieuwd en gaan ermee aan de slag 🙂

Vertel ons wat jou bezighoudt, wat jij belangrijk vindt of het nu gaat om wonen, werken, onderwijs, vrije tijd, klimaat, digitalisering of andere aspecten van het leven in onze stad.

Jouw antwoorden zijn volledig vertrouwelijk en zullen volgens de geldende GDPR-regels behandeld worden. We streven ernaar om de resultaten van deze korte bevraging te gebruiken om onze plannen voor de toekomst van onze stad verder vorm te geven. Op die manier kunnen we onze stad beter maken, ook voor jou!

Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 5 minuutjes 🙂

Geselecteerde waarde: 0
0 is ontevreden en 5 is heel tevreden
Geselecteerde waarde: 0
0 is helemaal niet graag en 5 is heel graag